Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Budownictwo ponadnormatywne i zamieszkiwanie na działkach to przestępstwo - 01.02.2016

W nawiązaniu do komentarza do audycji „Rozmowy po zachodzie słońca" w Radio Merkury, opublikowanego na stronie internetowej Polskiego Związku Działkowców w dniu 28 stycznia 2016 r. pozwolę sobie dołożyć swój komentarz.

Otóż w mojej ocenie, należałoby przypomnieć działaczom ze stowarzyszenia ogrodowego „Forsycja” i im podobnym, którzy walczą o legalizację bezprawia na działkach, że i oni nie unikną później czy wcześniej odpowiedzialności karnej za to, że zaniechali wykonania ustawowego obowiązku zgłoszenia organowi nadzoru budowlanego faktu wybudowania na działce obiektu z naruszeniem przepisów prawa. O obowiązku tym mówi art. 13 ust. 2 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, która obowiązuje wszystkie stowarzyszenia ogrodowe bez żadnych wyjątków.

Natomiast Ci wszyscy, którzy wybudowali na działkach obiekty ponadnormatywne, podlegają karze za samowolę budowlaną, gdyż tak stanowią przepisy ustawy Prawo budowlane. Wystarczyłoby, aby sami działkowcy, którzy mają normalne normatywne altany i nie godzą się na istnienie domów mieszkalnych w ogrodzie i uciążliwości z tym związane, zgłosili organowi nadzoru budowlanego fakty tych samowoli. Wówczas organy te zajęłyby się likwidacją tych samowoli. Inną sprawą jest dlaczego tego nie czynią? Pozostawię bez komentarza, ponieważ nie mam wiedzy na ten temat. Może są powody? I pewnie są, skoro prezes „Forsycji” z zaciekłością walczy o legalizację bezprawia. Co tym właścicielom domów na działkach naobiecywał, jak nakłaniał ich do wyjścia z PZD? 

Jestem zdecydowaną przeciwniczką budownictwa ponadnormatywnego w ogrodach działkowych, ponieważ jest ono zakałą, niczym parszywa owca w rodzinie i burzy wszystkim innym spokój i cel korzystania z działek. Ponadto domy na działkach pobudowali ignoranci prawa, którzy nie szanują także praw innych działkowców. Takich ludzi trzeba przywołać do porządku, a instrumenty ku temu w postaci przepisów prawa są, tylko ci którzy są ustawowo zobowiązani do jego przestrzegania jako zarządy ogrodów, sami tego prawa nie respektują. I koło się zamyka. W miejsce poszanowania prawa wprowadzają manipulowanie działkowcami, piszą jakieś petycje i atakują Polski Związek Działkowców, ponieważ działkowcy nigdy nie godzili się na budowę domów na działkach i na zamieszkiwanie w nich. Polski Związek Działkowców to uszanował i w konsultacjach z działkowcami takie zapisy od zawsze znajdowały się w kolejnych ustawach działkowych i w Prawie budowlanym.

E. Paprocka
ROD „Podzamcze” w Wałbrzychu

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.