Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Narady prezesów zarządów ROD w okręgu opolskim - 29.01.2016

Na terenie Okręgu Opolskiego PZD w Opolu w dniach 23 i 27 stycznia 2016 r. odbyły się trzy narady szkoleniowe prezesów ROD z rejonu: Strzelec Opolskich i Krapkowic, Nysy oraz Prudnika. Tematem przewodnim narad były aktualne zadania zarządów ROD w związku z przygotowaniem zebrań sprawozdawczych w 2016 r., a także problemy Związku i wyzwania jakie stoją przed prezesami i ogrodami.

CAM00763fot. 1 Uczestnicy narady ze Strzelec Op., dn. 23.01.2016 r.

Uczestnicy narad z wielkim zainteresowaniem wysłuchali prezesa OZ B. Kozery, który omówił: ideę otwartych ogrodów, możliwości pozyskiwania funduszy unijnych, rządowych czy samorządowych na modernizację ogrodów oraz działalność szkoleniową zarządów ROD z zakresu stałego podnoszenia wiedzy ogrodniczej a w szczególności świadomości ekologicznej wśród działkowców, a co się z tym łączy pracy ogrodowych  instruktorów fachowych.

Przewodniczący OKR R. Żurkowski przedstawił zmiany, jakie w dokumentach prawnych Związku w ostatnim okresie. Skoncentrował się na kwestiach dotyczących prezesów  występujących w Statucie, Regulaminie oraz uchwałach Krajowej Rady. Wystąpienie to spotkało się z żywą reakcją zebranych.

1fot. 2 Uczestnicy narady z Prudnika, dn. 27.01.2016 r.

Na końcu głos zabrał Jerzy Zakrzewski – członek Prezydium OZ, który szczegółowo omówił wytyczne KR PZD w sprawie przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w okresie kadencji, a także obowiązki walnych zebrań wynikające bezpośrednio z przepisów ustawy o ROD jak i Statutu PZD. W tym temacie uczestnicy konferencji zadawali liczne pytanie na które odpowiedzi udzielali przedstawiciele Okręgu Opolskiego PZD m.in. dotyczące opłat ogrodowych czy wymaganych dokumentów.

DSC_0173fot. 3 Uczestnicy narady z Nysy, dn. 27.01.2016 r.

Po wystąpieniach gości prezesi mówili o najważniejszych kwestiach dotykających ogrody działkowe poszczególnych rejonów. Na terenie działania Okręgu Opolskiego PZD podobne narady szkoleniowe dla prezesów ROD będą odbywać do końca lutego br.


Ewa Majewska – instruktor ds. ogrodnictwa

OZ w Opolu

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.