Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Szkolenie komisji rewizyjnych ROD w okręgu elbląskim - 29.01.2016

W dniu 27 stycznia 2015 roku w siedzibie okręgowego zarządu odbyło się szkolenie przewodniczących ogrodowych komisji rewizyjnych  okręgu w Elblągu z udziałem Zastępcy Przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej p. Bogusław Dąbrowskiego. 

Głównym tematem szkolenia był nowy Regulamin Komisji Rewizyjnych. Szkolenie było prowadzone pod przewodnictwem nowego Przewodniczącego  Komisarycznej Okręgowej Komisji Rewizyjnej Zbigniewa ŻYLUKA. W ramach szkolenia Prezes OZ Antoni DALAK przedstawił członkom ogrodowych komisji rewizyjnych główne uwarunkowania funkcjonowania ROD wynikające z ustawy z dnia 13.12.2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych, zadania i obowiązki dla organów PZD w ogrodzie. Ponadto przedstawił rolę i miejsce ogrodowej komisji rewizyjnej w procesie przygotowania i przeprowadzenia walnego zebrania w rodzinnym ogrodzie działkowym.

Następnie Zastępca Przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej p. Bogusław Dąbrowski zapoznał zebranych z zasadami funkcjonowania komisji rewizyjnych wynikającymi z nowego Regulaminu Komisji Rewizyjnych i wytycznych  Krajowej Komisji Rewizyjnej udzielając jednocześnie instruktażu jak najskuteczniej wdrażać w życie te postanowienia. Ponadto zostały uszczegółowione zasady prowadzenia kontroli funkcjonowania zarządów ROD jako obowiązkowej corocznej czynności kontrolnej komisji rewizyjnej ogrodu. W szkoleniu udział wzięło 58 przedstawicieli ogrodowych komisji rewizyjnych.

Zygmunt Wójcik

Dyrektor Biura OZ w Elblągu


Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.