Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Zebranie Kolegium Prezesów Zarządów ROD powiatu rawickiego - 27.01.2016

W dniu 16.01.2016 roku odbyło się zebranie Kolegium Prezesów Zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych działających na terenie powiatu rawickiego. Przybyłych Prezesów powitał Przewodniczący Kolegium Prezesów Grzegorz Goździk, jednocześnie odczytując porządek zebrania:

  1.  Omówienie działalności Zarządów ROD i Kolegium Prezesów za 2015 rok.
  2.  Przedstawienie i omówienie regulacji spraw gruntowych  oraz aktualizacja planów    zagospodarowania ROD.       
  3.  Przygotowanie Zarządów ROD do zebrań sprawozdawczych w 2016 r.
  4.  Informacje finansowe dotyczące opłat w 2016 roku.                                         
  5.  Zgłaszanie działkowców na kurs dla nowych instruktorów SSI.
  6.  Wywóz śmieci komunalnych, zakaz spalania na działkach, wycinka drzew - omówienie.
  7.  Zwolnienia z podatku rolnego i nieruchomości i wynikające z tego obowiązki Zarządów ROD.
  8.  Zapytania, dyskusja i wolne wnioski.

Dyskusja była bardzo długa, burzliwa i emocjonalna. Zadawano dużo pytań i przedstawiono dużo wątpliwości, na które odpowiadał  Grzegorz Goździk. Efektem końcowym dyskusji było podjęcie jednogłośnie stanowiska w sprawie poparcia dla działań Krajowej Rady PZD na czele z Prezesem Eugeniuszem Kondrackim.

Na zakończenie Grzegorz Goździk podziękował  wszystkim za przybycie i za wytrzymałość, na zebraniu, które ze względu na ważność spraw przedłużyło się do późnych godzin wieczornych. 

Przewodniczący Kolegium Prezesów

Grzegorz Goździk

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio