Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Pierwsze szkolenie dla członków organów ROD w Blachowni - 21.01.2016

W dniu 18.01.2016 roku w Sali Sesyjnej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Blachowni odbyło się pierwsze z siedmiu zaplanowanych przez Okręg w Częstochowie szkoleń dla naszego aktywu. W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele ogrodów z gmin Blachownia i Herby - sześć ogrodów. Okręg podczas narady reprezentował Sekretarz i Skarbnik.

Sekretarz OZ przedstawił informację na temat wdrażania w życie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych omawiając działania dotyczące realizacji art. 76 ustawy, poruszył sprawy roszczeń do gruntów rodzinnych ogrodów działkowych oraz zebrań ustawowych. Ponadto przypomniał o zapisach art. 17 ustawy dotyczącego możliwości pozyskiwania dotacji na utrzymanie infrastruktury z gmin. Dużo miejsca poświęcił sprawie uchwalenia nowego Statutu w dniu 02.07.2015 roku oraz nowego Regulaminu ROD, który obowiązuje od 01.01.2016 roku. Podczas szkolenia wskazano na najważniejsze zapisy nowego Statutu PZD i Regulaminu ROD.

Najważniejszym tematem było omówienie uchwały nr 335/2015 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia wytycznych do przeprowadzenia tegorocznej kampanii sprawozdawczej w rodzinnych ogrodach działkowych. Uczestnicy szkolenia otrzymali przygotowane i przyjęte przez Prezydium Okręgu wytyczne do opracowania sprawozdania z działalności ROD za 2015 rok. Podczas szkolenie omówiono zadania Zarządu ROD przed zebraniem, zadania w celu zwołania walnego zebrania, sam przebieg zebrania. Szczególną uwagę przedstawiciele Okręgu zwrócili na właściwe opracowanie wysokości opłaty ogrodowej. Przypomniano zadania Zarządu po odbyciu walnego zebrania.

Sekretarz Okręgu zwrócił szczególną uwagę na znowelizowane przez KR uchwały systemowe, obowiązujące wszystkie struktury stowarzyszenia ogrodowego PZD. Ponadto przypomniał o zmianach dotyczących w ustawie o ochronie przyrody - dotyczy zasady wycinki drzew i krzewów. Zmiany obowiązują od 21.08.2015 roku oraz uchwały 281/2015 z dnia 5 listopada 2015 roku w sprawie określenia sposoby kontaktu ROD z podmiotami zewnętrznymi – papier firmowy i pieczątki.

Opracował:

Sekretarz OZ Adam Więcławik

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio