Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Rady doświadczonego pszczelarza i Prezesa ROD - 19.01.2016

Od 1 stycznia br. obowiązuje nowy regulamin ROD, który w rozdziale III określa zasady i podstawowe warunki, jakie musi spełniać hodowla pszczół na działkach prowadzonych przez PZD.

Podstawowe założenia, co do wspomnianej hodowli i omówienie poszczególnych wytycznych są zawarte w §37 nowego Regulaminu ROD. Należy podkreślić, że warto jest dołożyć wysiłków i starań działkowców, zarządów ogrodów, aby wszędzie tam gdzie jest to możliwe stworzyć warunki do hodowli zapylaczy, wśród których najważniejszą rolę odgrywa pszczoła miodna (Apis mellifera). Są to także trzmiele oraz dzikie pszczoły.

Przy stale zmniejszającej się populacji pszczoły miodnej i innych dziko żyjących zapylaczy, ogrody działkowe występują jako przyjazne, wyjątkowo korzystne miejsca bytowania tak pożytecznych owadów.

Zagadnienia i problematyka hodowli pszczoły miodnej wymaga od działkowca- pszczelarza dodatkowej wiedzy oraz warunków i zabezpieczeń w stosunku do osób postronnych korzystających z ogrodu i działki.

Pszczelarz-działkowiec musi w szczególności mieć na względzie to, że pszczoła żądli i jest to jedyne kryterium braku zainteresowania, czy wręcz wrogości wobec Apis mellifera.

Zgodnie ze wspomnianym już §37 Regulaminu ROD tworząc pasiekę w ROD, po uprzednim wyrażeniu na nią zgody przez walne zebranie ROD należy:

1. Dopilnować, by na działce znajdował się teren wyznaczony ogrodzeniem ażurowym o wysokości 1m i posiadający furtkę zamykaną na klucz (jeden klucz dostępny w Zarządzie ROD). Teren powinien być zagospodarowany przez uprawę roślin miododajnych i pyłkodajnych.

2. Utworzyć wokół ogrodzenia pas żywopłotu do wysokości 3m (najlepiej z żywotnika, jałowca skalnego „Skyrocket”, leszczyny lub wierzby; niewskazany jest żywopłot z ligustra).

3. Zadbać o to, by przy braku żywopłotu z pkt. 2 –  działka posiadała ekrany wokół ogrodzenia, do wysokości 3m. Do tego celu można użyć siatki ogrodniczej dostępnej na rynku.

4. Pamiętać, że w obrębie pasieki może również znajdować się pracownia pasieczna o powierzchni do 35m2 i wysokości zgodnej z wymogami dotyczącymi altany działkowej.

Pracownia pasieczna winna być dostatecznie przeszklona z siatką zabezpieczającą ją od owadów. Wyposażenie pracowni pasiecznej powinny stanowić: miodarka do wirowania miodu, stół do odsklepiania plastrów, odstojnik, transportówki do plastrów, stół pomocniczy, drobny sprzęt podręczny, szafka na odzież pszczelarską, dostęp do bieżącej wody, apteczka sanitarna. Wyloty uli powinny być skierowane w kierunku przeciwnym do sąsiadujących działek.

5. Posiadać poidło pasieczne (czynne od pierwszego dnia oblotu pszczół), tablice informacyjne na zewnętrznej stronie ogrodzenia – „Uwaga! Pszczoły!”.

Przy wejściu do pasieki i wejściu do ogrodu powinna się znajdwać informacja o dniach tygodnia i godzinach obsługi pasieki. Niedozwolone są prace pasieczne w soboty, niedziele i dni świąteczne.

6. Posiadać hodowlę pszczół o cechach szczególnej łagodności, najlepiej z uznanych pasiek hodowlanych, mających świadectwa hodowlane.

7. Posiadać ubezpieczenie OC pasieki (polisa) – do wglądu w biurze zarządu ROD.

8. Pamiętać o tym, że działkowcy, którzy prowadzą hodowlę pszczół w pasiece ogrodowej tworzą koło pszczelarzy, które powinno być zgłoszone do regionalnego związku pszczelarskiego

9. Uwzględnić to, iż pasieka powinna być zgłoszona pod nadzór weterynaryjny i posiadać numer ewidencyjny (we właściwym Powiatowym Inspektoracie Weterynaryjnym)

Wyszczególnione przepisy mogą stanowić przykładowy regulamin bezpiecznej obsługi pasieki na terenie  ROD.

 

Krzysztof Podlewski

Prezes ROD „Zdrowie” w Warszawie

Członek Polskiego Związku Pszczelarskiego

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.