Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Zarządy ROD w Dębicy i Pustkowie dbają o działkowców - 18.01.2016

W dniu 15 stycznia 2016 r. odbyły się konsultacje społeczne, w których wzięli udział: Zastępca Burmistrza Miasta Dębicy p. Jan Śliwa, Naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami UM Dębica p. Robert Baran oraz zarządy i gospodarze Rodzinnych Ogrodów Działkowych położonych na terenie miasta Dębicy i Pustkowa.

Uczestnicy debaty zgłosili szereg propozycji pod adresem przedstawicieli władz samorządowych dotyczących gospodarki odpadami na terenie Miasto Dębica. 

Przedstawiciele samorządu wystąpili z propozycją, aby działkowcy wypracowali pisemne stanowisko dotyczące gospodarki odpadami, które zostanie przedstawione Burmistrzowi Miasta.  

W dalszej części z przedstawicielami Zarządów i gospodarzy ROD spotkali się:   Komendant Powiatowy Policji w Dębicy insp. Mirosław Furdyna i Naczelnik Wydziału Prewencji podinsp. Jan Wojna.   

Na wstępie przedstawione zostały ogólne zagadnienia związane z bezpieczeństwem, z jakimi spotykają się działkowcy na terenie ROD. Pojawia się sporadycznie problem przebywania na terenie ogrodów osób bezdomnych, kradzieży sprzętu działkowców, dewastacji altan i elementów infrastruktury ogrodów, grupowania się młodzieży w celu wspólnego biesiadowania. Zwrócono uwagę na zapewnienie bezpieczeństwa działkowcom w drodze na ogrody działkowe i z powrotem, z uwagi na położenie ROD przy głównych, ruchliwych ulicach Dębicy.

Przedstawiciele Policji zaprezentowali główne założenia oraz sposób realizacji przez jednostki Policji zadań zawartych w wojewódzkim programie prewencyjnym „Bezpieczny Ogród”. Zwrócili uwagę na nawiązanie ściślejszej współpracy na linii Prezes ROD – dzielnicowy. 

Przedstawiciele Policji oświadczyli, że są otwarci na współpracę z działkowcami i Prezesami ROD, a zapewnienie bezpieczeństwa w ogrodach działkowych jest jednym z istotnych elementów działań Policji.

Robert Dygdoń

Prezes ROD „Wolica”

w Dębicy


Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio