Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Poznańskie ogrody przystępują do programu Senior - WIGOR - 18.01.2016

Rządowy program Senior – Wigor na lata 2015-2020 zakłada tworzenie Dziennych Domów Seniora, w których seniorzy 60+ będą mogli przez 5 dni w tygodniu w wymiarze 8 godzin dziennie korzystać z opieki oraz uczestniczyć w zajęciach kulturalno-oświatowych, terapeutycznych, sportowo-rekreacyjnych, edukacyjnych i innych. Tworzenie Domów Seniora odbywa się przy wsparciu jednostek samorządu terytorialnego, który bierze na siebie część kosztów utrzymania takiego Domu.


Poznańscy działkowcy dostrzegli szansę uczestnictwa w programie, który stwarza także możliwość modernizacji infrastruktury ogrodowej. Program przewiduje bowiem przyznanie na utworzenie i wyposażenie jednego Domu Seniora dotacji z budżetu państwa w wysokości do 250 tys. zł. Ogrody działkowe dysponują odpowiednią bazą i oferują Seniorom pobyt i odpoczynek w ogrodowej zieleni. Walory ogrodów doceniają sami seniorzy ale i władze samorządowe, które obiecują wsparcie inicjatywy, zwłaszcza w rejonach gdzie takich placówek brakuje.OZ PZD w Poznaniu w dniu 13 stycznia 2015 r. podpisał porozumienie o współpracy w zakresie współdziałania przy tworzeniu Dziennych Domów Seniora z Fundacją Pozytywnego Rozwoju, która przejęłaby odpowiedzialność za prowadzenie Domu. Wstępnie wytypowano 30 rodzinnych ogrodów działkowych z terenu Okręgu, które mogłyby przystąpić do programu. Po szczegółowej analizie warunków oferowanych przez ogrody i po uzyskaniu wstępnej akceptacji samorządu terytorialnego na tworzenie Dziennego Domu Seniora na ich terenie zostaną przygotowane wnioski o udział w programie. Z ogrodami, które zostałyby zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie i uzyskałyby dotację na modernizację Domu Działkowca zostaną podpisane szczegółowe umowy o współpracy z Fundacją.

Wstępne zainteresowanie naszymi działaniami wyraziły także pozostałe Okręgi PZD w Wielkopolsce, których prezesi Marian Praczyk i Jerzy Wdowczyk wysłuchali założeń programowych, uczestniczyli w akcie podpisania Porozumienia z Fundacją oraz zobowiązali się do analizy i przedstawienia oferty w swoich środowiskach.

dr Zdzisław Śliwa
Prezes OZ PZD w Poznaniu


Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio