Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Działkowe kolędowanie w ROD "Dębniki" w Krakowie - 15.01.2016

9 stycznia br. w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Dębniki” w Krakowie miało miejsce spotkanie noworoczne. Prezes Ewa Błachut przywitała działkowców oraz przybyłych gości. Na uroczystym spotkaniu goszczono dwóch radnych – Przewodniczącego Rady Dzielnicy VIII Pana Arkadiusza Puszkarza oraz Przewodniczącego Komisji Planowania Pana Marka Dziarmagowskiego. Gościem był także Proboszcz parafii ks. Zygmunt Kostka oraz działkowcy z innych ogrodów.

Prezes Ewa Błachut otwierając spotkanie złożyła wszystkim przybyłym życzenia noworoczne, a ksiądz Proboszcz poświęcił opłatek i życzył działkowcom dobrego roku, obfitych plonów i zadowolenia z pracy na działkach. Prezes przekazała życzenia dla działkowców przesłane przez Prezesa Związku Pana Eugeniusza Kondrackiego.

debniki_krakow-oplatek_2015-1.jpg

Po tradycyjnym łamaniu się opłatkiem i życzeniach, Pani Prezes przypomniała najważniejsze wydarzenia minionego roku:

  • wywalczone zmiany w ustawie Prawo budowlane dot. altan działkowych,
  • wybory nowych władz w całym Związku,
  • uchwalenie nowego Statutu PZD oraz Regulaminu ROD,
  • realizację przepisów ustawy o ROD z 13.12.2013 r. m.in. regulację praw do gruntów ROD,
  • wykonanie najważniejszych prac remontowych w ogrodzie.

debniki_krakow-oplatek_2015-2.jpg

Przewodniczący Rady dziękując za zaproszenie złożył również życzenia i zaprosił działkowców do uczestnictwa w różnego rodzaju zajęciach dla seniorów organizowanych przez Radę Dzielnicy oraz do skorzystania z rozprowadzanych darmowych biletów do kin. Przewodniczący A. Puszkarz zapewnił iż Rada Dzielnicy dołoży wszelkich starań by doprowadzić do realizacji oświetlenie ulicy prowadzącej do enklawy ogrodu „Zielna”, o którą zabiega Zarząd ROD. Pan Przewodniczący zaproponował współpracę w zakresie organizowanych corocznie Dni Dzielnicy i Dnia Działkowca a także innych akcji na rzecz działkowców i mieszkańców naszej dzielnicy. Ustalono wspólnie szerzej rozpowszechnić akcję organizowania zajęć przyrodniczych dla przedszkolaków i dzieci szkolnych.
Przy okazji spotkania rozmawiano o wpływie ogrodów działkowych na czystość powietrza w Krakowie. Wspólnie uznano, że ogrody działkowe to znaczący procent terenów zielonych. W dobie olbrzymiego zanieczyszczenia powietrza ogrody działkowe spełniają ważną rolę w tzw. przewietrzaniu miasta.

debniki_krakow-oplatek_2015-3.jpg

Kolejny raz przypomniano działkowcom o całkowitym zakazie spalania na działkach i przyjęto zobowiązanie przestrzegania przepisów w tym względzie. Działkowcy chcą być przyjaźni środowisku i sąsiadom okolicznych domów, dlatego mają nadzieję, że dla dobra nas wszystkich, w nadchodzącym sezonie władze miasta będą kontynuowały akcję odbioru odpadów zielonych z posesji i ogrodów.
Spotkanie trwało do wieczora przy suto zastawionym stole i śpiewaniu kolęd.

Opracowała: Romana Kiełbasińska
Foto: J. Sugier

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio