Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Spotkanie z Przewodniczącą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego ws. środków unijnych - 14.01.2016

W dniu 13 stycznia br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu odbyło się spotkanie z Panią Zofią Szalczyk -  Przewodniczącą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

W spotkaniu udział wzięli: z OZ w Poznaniu kol.  Zdzisław Śliwa – V-ce Prezes PZD i Prezes OZ oraz kol. Jerzy Kucznerowicz V-ce prezes, z OZ w Kaliszu kol. Jerzy Wdowczyk – prezes OZ, z OZ w Pile kol. Marian Praczyk – prezes OZ i kol. Marian Ostaszewski – Sekretarz OZ.

Kolejne spotkanie z przedstawicielami najwyższych władz samorządowych Województwa dotyczyło możliwości wykorzystania przez jednostki organizacyjne PZD w Wielkopolsce środków unijnych oraz środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Prezesi OZ poinformowali Panią Przewodniczącą o dotychczasowych działaniach oraz przedstawili swoje potrzeby i oczekiwaną pomoc dotyczącą przede wszystkim remontów i modernizacji infrastruktury ogrodowej.

Wszyscy prezesi z niepokojem informowali Panią Przewodniczącą,  że dotychczasowe działania, szkolenia, spotkania i uzyskiwane odpowiedzi na zgłoszone propozycje nie przynoszą pożądanych efektów, ponieważ nie wpisują w strategię Wojewódzkiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Poinformowaliśmy również o dobrych przykładach w innych województwach np. w Zachodnio – Pomorskim.

Zaproponowaliśmy, by nasze ROD gdzie występują cieki i zbiorniki wodne mogły skorzystać ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zgłosiliśmy problem osiedlania się bobrów w ROD i szkód, jakie nam wyrządzają.

Pani Przewodnicząca Sejmiku zapewniła, że będzie wspomagać działania działkowców w zakresie pozyskiwania środków unijnych oraz środków pozostających w dyspozycji Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Zaproponowała by w zakresie działań programowych „tzw. miękkich” ukierunkować zgłaszane projekty na dzieci, młodzież i osoby starsze szczególnie o tematyce prozdrowotnej. Natomiast zgłaszanie projektów na poszczególne przedsięwzięcia przez ROD winno nastąpić zgodnie z procedurami do Urzędu Marszałkowskiego, a Sejmik będzie na bieżąco dokonywał analiz w postępach realizacyjnych.

Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze, tematyka działkowa jest znana p. Przewodniczącej, złożone zostały obustronnie życzenia noworoczne wraz z kalendarzami działkowymi.

 

Marian Praczyk

Prezes OZ PZD w Pile

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio