Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Nowy teren rekreacyjny dla działkowców w ROD XX-lecia Lot. Morskiego w Siemirowicach - 13.01.2016

W dniu 28.04.2015 r Zarząd ROD im. XX-lecia Lotnictwa Morskiego w Siemirowicach wystąpił z wnioskiem do Urzędu Gminy w Cewicach o dofinansowanie zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej pod nazwą „ Podniesienie estetyki wsi Siemirowice oraz zwiększenie bezpieczeństwa osób korzystających z terenu rekreacyjnego na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego w Siemirowicach”.                               

Zadanie polegało na wymianie ogrodzenia na długości 30m oraz montażu bramy ppoż, budowę ogniska, grilla z wędzarnią oraz chodnika na terenie działki rekreacyjnej. Całość inwestycji według kosztorysu opiewała na kwotę 17 282,00zł. Ogród na tę inwestycję przeznaczył kwotę 8000,00zł  (6000 dotacja z OZ Słupsk). Inwestycję dofinansował również sponsor Pan Tadeusz Labuda, mieszkaniec Siemirowic w kwocie 1 300,00zł. Działkowcy wnieśli własny zakres prac przepracowując łącznie 180 roboczogodzin. Pozostałą kwotę przeznaczyła Gmina Cewice. Rodzinny Ogród Działkowy XX-lecia Lotnictwa Morskiego w Siemirowicach zmodernizował   teren rekreacyjny, który wiele lat temu  przygotowany był przez działkowców  systemem gospodarczym  i nie był tak estetyczny  jak w chwili obecnej.

ROD XX-lecia Lot. Morskiego w Siemirowicach  jest ogrodem niedużym  liczącym tylko 90 działek, ale Zarząd ROD wykazuje wiele zaangażowania w pracy na rzecz rozwoju ogrodu i zaspokajania potrzeb działkowców i ich rodzin.

 

Jerzy Bańka

Prezes Zarządu ROD XX-lecia Lot. Morskiego w Siemirowicach    


Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.