Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Spotkanie opłatkowe w ROD im. Niedziałkowskiego w Środzie Wielkopolskiej - 12.01.2016

Spotkanie otworzył Prezes Zenon Król witając przybyłych uczestników spotkania, złożył wszystkim obecnym i ich rodzinom życzenia Szczęśliwego Nowego Roku. W spotkaniu udział wzięli z działkowcami: Burmistrz Wojciech Ziętkowski, Wice-Starosta Piotr Kasprzak i Radna Sejmiku Wielkopolskiego Pani Katarzyna Kaźmierczak. Po czym odśpiewano tradycyjnie kilka kolęd z udziałem muzyków z kapeli „Stara Gwardia” i wzniesiono toast lampką wina o pomyślność i zdrowie w Nowym 2016 r.  Prezesowi z orkiestrą odśpiewano 100 lat. Następnie prezes zaprosił zebranych do podzielenia się opłatkiem i wzajemnych życzeń.

Przy stołach obficie zastawionych potrawami w kameralnej atmosferze i muzyce, spożywano posiłki przygotowane bezpłatnie przez działkowców. Podczas posiłków Prezes Zenon Król w podsumowaniu minionego roku 2015 wspominał o zakończeniu batalii związkowych o utrzymaniu ROD i z zadowoleniem powiedział – „...mamy nową ustawę, statut i nowy stosowny regulamin..”, który jest wykładnią dla działkowca. Wspominał o wykonanych inwestycjach w 2015 r. i powiedział o planach zarządu na 2016 r. Wyrażając nadzieję, że przy dobrej jak dotychczas współpracy zarządu z działkowcami i samorządowcami, damy radę zrealizować plan. Podziękował wszystkim za dotychczasową współpracę.

Burmistrz W. Ziętkowski w swoim wystąpieniu wspominał o tradycji spotkań w tym ogrodzie i wyraził podziękowanie dla Prezesa Zenona Króla za zaproszenie i jak zawsze miłą i wesołą atmosferę, zapewniając o dalszej pomocy finansowej w planowanej inwestycji na 2016 rok, mówiąc że „...pieniądze na Waszą inwestycję są zarezerwowane w budżecie miasta. Ogród Wasz jest wzorem dla innych i należy z niego czerpać przykład w realizacji inwestycji, zarządzania i gospodarności na rzecz popularyzacji ogrodnictwa działkowego w Środzie Wielkopolskiej”.

Radna Katarzyna Kaźmierczak w swoim wystąpieniu podziękowała za zaproszenie mówiąc „...jestem dumna, że mogę być działkowcem tak dobrze gospodarującego ogrodu..”. Obiecała również w miarę możliwości pomoc dla dobra dalszego rozwoju tego ogrodu pod przywództwem obecnego Prezesa.

Spotkanie trwało przy muzyce i dobrym jedzeniu oraz tańcach do późnych godzin wieczornych, a żegnając się zebrani mówili do zobaczenia na następnym noworocznym spotkaniu w zdrowiu i jeszcze większym gronie społeczników.

 

Treść wiceprezes ROD Alicja Grzechowiak
Zdjęcia Barbara Jaszczak

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.