Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Gospodarka odpadami komunalnymi w Szczecinie w 2015 roku - 07.01.2016

Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła w życie Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach określana, jako REWOLUCJA ODPADOWA. Ustawa została uchwalona przez Sejm RP w lipcu 2011 r.  Została zoptymalizowana logistyka odbioru odpadów przez wyeliminowanie sytuacji, gdy na jednej ulicy były one odbierane przez kilka różnych firm wywozowych, co z gruntu rzeczy jest nieekonomiczne.

Za 11 miesięcy 2015r w Szczecinie odebranych zostało ponad 95,7 tysiąca ton odpadów komunalnych czyli 4109 ton więcej niż w tym samym okresie w 2014 r., co stanowi wzrost o 4,3 %. Powyższe zjawisko można dostrzec na terenie naszych ogrodów.

Ponoszone opłaty za wywóz śmieci stanowią jeden ze składników, ponoszonych kosztów funkcjonowania ROD, planowanych w preliminarzu na dany rok.

Szukanie oszczędności w ogrodach, wymusza podjęcie działań hamujących niepożądane wydatki.

Jedna z metod obniżenia kosztów to selekcja odpadów komunalnych. Drugim ważnym czynnikiem jest optymalizacja gabarytów odpadów, aby nie wożono tzw. powietrza.

W świetle powyższego powinniśmy podjąć działania zmierzające do zmniejszenia ponoszonych kosztów jak np. używanie zgniatarek do butelek i puszek po napojach.


Zgniatarki puszek i PET

Zgniatarka naścienna zamontowana przy pojemniku plastik. Cena  120 PLN

Przed wrzuceniem do pojemnika zgniatamy butelkę, kartonik, puszkę.

Zgniatarka stojąca. Cena około 40 PLN


Daje to oszczędność miejsca - (w standardowym koszu na śmieci zamiast 10 zmieści się 50 butelek)- i czasu - 5 razy rzadziej będziesz wyrzucać śmieci.

Urządzenie zgniata wszystkie butelki od pojemności 0,3 do 2,5 litra (zmniejsza objętość butelek i puszek o 80% ).Funkcjonalna i wytrzymała konstrukcja, bezpieczna i łatwa w użyciu, elegancka , lekka przenośna, praktyczna. Zatrzask: (przytrzymuje zgniecioną butelkę i umożliwia jej zakręcenie bez konieczności dociskania zgniatarki.) Krążek: (umożliwia zgniatanie na różnych poziomach) Specjalny pierścień:  (przytrzymuje puszkę przed wyślizgiwaniem się na boki).

Dzięki temu urządzeniu oszczędzasz czas - oszczędzasz pieniądze.

Przy opracowaniu preliminarza wydatków na 2016r.  warto uwzględnić mały wydatek przynoszący określone oszczędności. Oszczędności będą jeszcze większe, jeżeli my wszyscy działkowcy włączymy się codziennie do akcji selekcji i eliminowania przewozu powietrza przez firmy obsługujące nasze ogrody.                                                                       

V-ce Prezes Okręgowego Zarządu PZD w Szczecinie 

inż. Józef Romanowski

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.