Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Sprostowanie niezgodnej z prawdą informacji prasowej - 07.01.2016

OZ PZD w Elblągu informuje, że artykuły, które ukazały się w elbląskiej prasie lokalnej w witrynie Portel (http://www.portel.pl/artykul.php3?i=87176) oraz na łamach Dziennika Elbląskiego (http://dziennikelblaski.pl/325784,W-altance-odkryto-zwlokimezczyzny-Pierwsza-ofiara-mrozow.html#axzz3wJSh2Qyo) mówiące w swej treści, że na terenie ogródków działkowych w Gronowie Górnym odkryto zwłoki mężczyzny, który jest pierwszą ofiarą mrozów tej zimy, nie mają nic wspólnego z rodzinnymi ogrodami działkowymi podległymi PZD.

Jak ustalił Dyrektor Biura OZ PZD w Elblągu p. Zygmunt Wójcik z przedstawicielem wydziału kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w istocie odkryto zwłoki mężczyzny na terenie działki przy ulicy Opalowej 16 w Gronowie Górnym, która jak się okazało nie należy do terenów podległych ROD Okręgu Elbląg. W związku z tym zwrócono się do przedstawiciela zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Elblągu o skuteczne sprostowanie tej informacji podanej lokalnej prasie, jak również o konsultowanie na przyszłość takich informacji, które w naszej ocenie rodzą błędne skojarzenia i w odczuciu społecznym łączą nasze ogrody z brakiem kontroli i nadzoru na podległymi nam terenami.

W tym miejscu chcielibyśmy nadmienić, że OZ PZD systematycznie podejmował i nadal prowadzi wspólnie z organami porządku publicznego szereg działań informacyjno-profilaktycznych skutecznie zapobiegających zamieszkiwaniu na terenie ROD, szczególnie zaś kładzie nacisk na pobyt bezdomnych i innych postronnych osób w okresie zimy na terenie ogrodów. Przykładem tych działań są m.in. przeprowadzone w listopadzie ubr. przez OZ PZD w Elblągu szkolenia Zarządów i osób funkcyjnych ROD na temat przestrzegania zakazu zamieszkiwania na terenie ROD oraz inne działania mające na celu bezpieczeństwo ogrodu i działkowców polegające m.in. na częstszej kontroli i zabezpieczaniu mienia na okres zimy, odłączaniu energii elektrycznej oraz instruowaniu działkowców w zakresie zabezpieczania altanek przed wejściem osób postronnych.

Zgłaszane przez zarządy ROD w tym zakresie problemy są na bieżąco wyjaśniane oraz za każdym razem powiadamiane są odpowiednie służby oraz organa porządku publicznego. W tym miejscu musimy jednak zaznaczyć, że nie zawsze nasze zgłoszenia są właściwie odbierane i załatwiane. Dobitnym przykładem jest sytuacja z ostatnich dwóch dni kiedy Prezes jednego z naszych ogrodów zgłasza do miejskich organów porządkowych sprawę nielegalnego pobytu osób na terenie jego ogrodu a tymczasem z drugiej strony nie otrzymuje pomocy ani wsparcia i jest odsyłany z tzw. kwitkiem. Jak to się ma do składanych przez przedstawicieli organów publicznych w mediach apeli o udzielaniu wszelkiej niezbędnej pomocy w takich sytuacjach? Zastanówmy się? Czy przez kolejne słowne utarczki i zaniechania nie doprowadzimy do kolejnej tragedii?

Zdajemy sobie sprawę, że nie jesteśmy w stanie sami skutecznie nadzorować swoich terenów przykładem tu są nagminne kradzieże, niszczenie naszego mienia oraz pobyt osób postronnych w czasie okresu posezonowego gdy ogrody faktycznie są zamknięte i opustoszałe, dlatego ważne jest dla nas współdziałanie z innymi upoważnionymi do tego służbami oraz obywatelami o co gorąco do wszystkich się zwracamy i apelujemy.

Z.W.

OZ Elbląg

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.