Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Dobre wieści dla płockich ogrodów - 04.01.2016

29 grudnia 2015 roku Radni Miasta Płocka przegłosowali projekt uchwały, która wprowadza wyjątek od opłat za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Po wejściu w życie uchwały (nie wcześniej niż 1 lipca 2016r.), do nieruchomości podlegającym opłatom nie będą wliczane m.in. nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku. A takie właśnie cele mają m.in. Rodzinne Ogrody Działkowe w całej Polsce.

Rozmowy trwały prawie pół roku. Przedstawialiśmy swoje argumenty. Wspólnie je analizowaliśmy. Odbyliśmy kilka spotkań. Trudne, ale konstruktywne i merytoryczne rozmowy pozwoliły na to, że dziś mamy zawarty swego rodzaju kompromis w postaci tej uchwały. Mimo tego, że będzie ona obowiązywać dopiero od 01 lipca 2016 r., cieszymy się i tak z tego, że w ogóle będziemy wyłączeni i będziemy mogli zawierać oddzielne  umowy cywilno – prawne, tak jak czyniliśmy to jeszcze przed rokiem” – tak podsumował wyłączenie ogrodów spod uchwały śmieciowej Przewodniczący Delegatury Rejonowej w Płocku Marcin Werner.  

Przypomnijmy. Prezesi płockich ogrodów działkowych, w ramach kolegium prezesów, interweniowali w tej spawie u władz miasta już w maju 2015 roku. Odbyły się 4 spotkania w tej sprawie, jednak bez żadnych efektów. W lipcu wystosowali list otwarty do wszystkich radnych i włodarzy miasta (czytaj list – http://mazowiecki.pzd.pl/prezesi-plockich-rod-interweniuja-w-sprawie-niekorzystnych-zasad-wywozu-smieci-z-ogrodow/), nagłośnili sprawę w lokalnych mediach z wyjaśnieniem problemu i prośbą o podjęcie z nimi rozmów (posłuchaj wywiadu – http://mazowiecki.pzd.pl/czlonek-ozm-pzd-marcin-werner-w-radio-plock-w-sprawie-wywozu-smieci-z-rod/). W sierpni na terenie jednego z ogrodów Delegatura Rejonowa zorganizowała kolejne spotkanie wszystkich prezesów z Prezydentem Miasta Andrzejem Nowakowskim. Konkretów nie ustalono, pozostały nadzieje. (czytaj – http://mazowiecki.pzd.pl/spotkanie-prezesow-plockich-rod-z-prezydentem-plocka/. Podczas Mazowieckich Dni Działkowca Przewodniczący Werner odbył krótką rozmowę z Zastępcą Prezydenta Miasta p. Piotrem Dyśkiewiczem, który zaproponował kolejne spotkanie. I udało się.

Dużym zaangażowaniem i pomocą wykazali się Radni Miasta w osobach: p. Wioletta Kulpa, p. Tomasz Kominek i p. Michał Sosnowski, którzy popierali problem działkowców, przedstawiali nasze stanowisko, poruszali temat na spotkaniach z działkowcami, a także podczas sesji rady. To bardzo dużo. Dziękujemy im za pomoc. ” – przyznał Werner.

Uchwała Rady Miasta w uzasadnieniu zawiera m.in. argumenty działkowców: „…określenie wymaganej ilości pojemników i częstotliwości ich wywozu jest trudne do oszacowania z uwagi na bezpośredni związek z porami roku, a szczególnie z pogodą, która sprzyja lub nie, korzystaniu z ogródków działkowych.”

Mamy nadzieję, że ta informacja noworoczna odzwierciedli dobre relacje działkowców z władzami miasta, co owocować będzie dalszą dobrą współpracą na przyszłość.

 

Marta Werner

Kierownik Biura

Delegatury Rejonowej PZD OM w Płocku

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.