Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Prezydium KR PZD podjęło uchwały wydawnicze - 22.12.2015

W celu realizacji zadań stowarzyszenia ogrodowego PZD wynikających z ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych polegających na propagowaniu oświaty i wiedzy ogrodniczej na rzecz działkowców, Prezydium KR PZD podjęło stosowne uchwały w sprawie zaopatrywania wszystkich ROD i OZ w specjalistyczne wydawnictwa i prasę. Funkcję tę od lat doskonale spełniają specjalistyczne związkowe publikacje, które są podstawowym i najszerszym źródłem informacji o działalności Związku dla zarządów i komisji ROD, a także działkowców. Wśród nich są: dysponujący ogromnym doświadczeniem w przekazywaniu rzetelnej i niezbędnej działkowcom wiedzy - Biuletyn Informacyjny, pełniący rolę komunikacji z członkami Związku, wywieszany na tablicach ogrodowych - Informator Działkowca. Ponadto Prezydium KR PZD doceniło także rolę i wartość cieszącego się niesłabnącą popularnością, największego i najbardziej poczytnego magazynu ogrodniczego: „działkowiec”. Wszystkie te tytuły pełnią ważną funkcję komunikacyjną, a także charakteryzują się wysokim poziomem merytorycznym, dlatego będą cyklicznie przekazywane do ogrodów działkowych w ilości odpowiadającej wielkości ROD (liczonej pod względem ilości działek) i będą dostępne bezpłatnie. Koszty ich zakupu ponosić będzie Krajowa Rada PZD przy współudziale OZ.

W załączeniu znajdują się 3 uchwały:

  1. Uchwała nr 357/2015 Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zaopatrywania jednostek organizacyjnych PZD  i członków organów PZD w Biuletyn Informacyjny w roku 2016 oraz finansowania kosztów jego wydania
  2. Uchwała nr 355 /2015 Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie dostarczania Informatora działkowca do rodzinnych ogrodów działkowych w roku 2016
  3. Uchwała nr 356/2015 Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie dostarczania miesięcznika „działkowiec” do rodzinnych ogrodów działkowych w roku 2016

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio