Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Informacja z III posiedzenia OZ w Kaliszu - 21.12.2015

W dniu 15 grudnia 2015 roku obradował Okręgowy Zarząd PZD w Kaliszu na swym III posiedzeniu w tej kadencji.

Na posiedzenie Okręgowego Zarządu zaproszono członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej i przewodniczących 9 Kolegiów Prezesów ROD.

Gościem posiedzenia był Wiceprezes Polskiego Związku Działkowców Pan Zdzisław Śliwa.

Zebraniu przewodniczył Prezes Okręgowego Zarządu Pan Jerzy Wdowczyk, który zapoznał zebranych z najważniejszymi sprawami i problemami oraz zadaniami, jakie stoją przed jednostkami terenowymi, okręgami i rodzinnymi ogrodami działkowymi oraz całym Związkiem.

Głównymi tematami posiedzenia było wdrażanie nowego Statutu PZD i Regulaminu ROD, informacja z IV posiedzenia Krajowej Rady PZD na temat budownictwa ponadnormatywnego, zamieszkiwania na działkach oraz modernizacja infrastruktury w ogrodach na miarę wyzwań XXI wieku zgodnie z programem „Unowocześnianie infrastruktury Rodzinnych Ogrodów Działkowych – ROD XXI wieku”.

Ponadto jednym z głównych tematów była także realizacja art. 76 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 roku w sprawie regulacji prawnej gruntów ROD oraz uchwalenie nowego Regulaminu Okręgowego Zarządu PZD w Kaliszu.

W czasie ożywionej dyskusji szczególnie podkreślano problem, z jakim musi się zmierzyć Związek i działkowcy tj. budownictwo ponadnormatywne oraz zamieszkiwanie na terenie działek i zadania dla zarządów ROD i Okręgu.

Kolejnym ważnym tematem poruszanym w dyskusji była modernizacja infrastruktury w rodzinnych ogrodach działkowych, którą należy unowocześniać w celu zapewnienia lepszego funkcjonowania ogrodów i aby była ona dostępna dla społeczności lokalnej. Modernizację należy przeprowadzić w ramach Programu ROD XXI wieku.

Na posiedzeniu Okręgowego Zarządu podjęto 4 uchwały:

  1. w sprawie budownictwa ponadnormatywnego oraz zamieszkiwania na terenie działek w ROD
  2. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Okręgowego Zarządu PZD w Kaliszu
  3. w sprawie Programu „Unowocześnianie Infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych – ROD XXI wieku”
  4. w sprawie wysokości i podziału podwyższonej opłaty ogrodowej uiszczanej w roku nabycia prawa do działki przez działkowca w 2016 roku.

Na zakończenie Prezes Okręgu złożył życzenia świąteczne i noworoczne dla uczestników posiedzenia oraz w imieniu działkowców kaliskich przekazał życzenia świąteczne i noworoczne dla Prezesa Związku i Krajowej Rady, a także dla Gościa posiedzenia Wiceprezesa Zdzisława Śliwy i działkowców poznańskich.

 

Dyrektor Biura OZ w Kaliszu

Jerzy Wdowczyk

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio