Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Informacje z OZ

Posiedzenie OZ w Gorzowie Wielkopolskim - 21.12.2015

18 grudnia 2015 odbyło się posiedzenie Okręgowego Zarządu w Gorzowie Wlkp. oraz ostatnia narada prezesów ROD. Spotkanie otworzył Prezes Okręgowego Zarządu – Pan Piotr Wilms. Głównym tematem posiedzenia jest podsumowanie działalności w 2015 roku Okręgu Zarządu w Gorzowie Wlkp.

W programie posiedzenia omówiono zagadnienia związane z:

  • pozyskiwaniem środków z Funduszy Unijnych,
  • zatwierdzeniem regulaminu OZ PZD,
  • sprawami finansowymi PZD na 2016 rok (składka – § 143 statutu PZD, partycypacja – § 143 statutu PZD),
  • dostosowaniem prawa związkowego do nowego statutu PZD i regulaminu ROD,
  • sprawami organizacyjnymi

Okręgowy Zarząd podczas omawianego posiedzenia przyjął nowy Regulamin Okręgowego Zarządu w Gorzowie Wlkp., który w dalszej kolejności zostanie przedstawiony do rejestracji Krajowej Radzie PZD zgodnie z § 108 ust. 4 Statutu PZD z dnia 2.07.2015r.

Konieczność uchwalenia nowego Regulaminu OZ w Gorzowie Wlkp. wynika z uchwalenia nowego Statutu PZD oraz usprawnienia pracy OZ, a także jego Prezydium.

Był czas na dyskusje, pytania i odpowiedzi. Korzystając z tego, że było nas tak dużo został zorganizowany kiermasz, na którym uczestnicy spotkania mogli kupić prace, które brały udział w konkursie „Bożonarodzeniowe inspiracje”.Zebrane fundusze przeznaczymy na leczenie i rehabilitację Laury Kuchnio.

Po zakończeniu oficjalnej części odbyło się spotkanie opłatkowe.

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio