Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Informacje z OZ

Szkolenie komisji rewizyjnych ROD w okręgu koszalińskim - 18.12.2015

W dniu 16 grudnia 2015 roku w siedzibie okręgowego zarządu odbyło się szkolenie przewodniczących ogrodowych komisji rewizyjnych  okręgu w Koszalinie. 

Głównym tematem szkolenia był nowy Regulamin Komisji Rewizyjnych. Szkolenie było prowadzone pod przewodnictwem Przewodniczącej Okręgowej Komisji Rewizyjnej Genowefy Kotewicz. W ramach szkolenia wiceprezes OZ, dyrektor biura  Ryszard Nowak przedstawił członkom ogrodowych komisji rewizyjnych główne uwarunkowania funkcjonowania ROD wynikające z ustawy z dnia 13.12.2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych, zadania i obowiązki dla organów PZD w ogrodzie. Ponadto przedstawił rolę i miejsce ogrodowej komisji rewizyjnej w procesie przygotowania i przeprowadzenia walnego zebrania w rodzinnym ogrodzie działkowym.

Przewodnicząca Genowefa Kotewicz zapoznała zebranych z zasadami funkcjonowania komisji rewizyjnych wynikających z nowego Regulaminu Komisji Rewizyjnych. ponadto zostały uszczegółowione zasady prowadzenia kontroli funkcjonowania zarządów ROD jako obowiązkowej corocznej czynności kontrolnej komisji rewizyjnej ogrodu. Przedstawiono wzory dokumentacji kasowej i księgowo-finansowej w ROD. główna księgowa OZ Magdalena Efemberg przedstawiła metodykę badania sprawozdań finansowych ogrodu, bilansu oraz preliminarzy finansowych. W szkoleniu udział wzięło 56 osób przedstawicieli ogrodowych komisji rewizyjnych.

Dyrektor Biura OZ PZD

Ryszard Nowak

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio