Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Informacje z OZ

Konferencja szkoleniowa SSI w okręgu podlaskim - 18.12.2015

W konferencji szkoleniowej społecznych instruktorów ogrodowych PZD, która odbyła się 10 grudnia 2015 r. w Białymstoku uczestniczyły 94 osoby, w tym 14 prezesów ROD i 17 instruktorów krajowych i okręgowych S.S.I. Okręgu Podlaskiego.

Program zawierał te zagadnienia, które były częstymi uwagami i zapytaniami instruktorów ogrodowych kierowanymi do Zarządu Okręgu i Komisji Polityki Oświatowej i Zagospodarowania Ogrodów. Uczestnicy konferencji zgodnie podkreślali. Iż jest to formuła „nowego otwarcia” w naszych Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Zamknęliśmy etap nowej Ustawy Statutu i regulaminu ROD w Stowarzyszeniu PZD. Obecne zadania wynikają głównie z aktualnej sytuacji w całym Związku jak i w poszczególnych jego ogniwach, którymi są ROD i Zarządy Okręgów.

Na Podlasiu od kilku lat intensywnie szkolimy kandydatów na działkowców ( około 800 osób rocznie), którzy wracając do ogrodów użytkowanie działek przejmują głównie od dziadków i urządzają je po swojemu. To młody działkowiec zmienia oblicze ogrodu, ale jednocześnie wymaga on, głównie od Zarządu i instruktora ogrodowego , wiedzy na tematy związane z aktualną działalnością i zainteresowaniami PZD, czyli m.in.:

- prawidłowym zagospodarowaniem i modernizacją działki zgodnie z programem „Unowocześnienia Infrastruktury Rodzinnych Ogrodów Działkowych – Rod XXI wieku”;

- ochroną środowiska i ekologii na działkach tak, by stopniowo przekształcać w miejsca wypoczynku;

- informacjami o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego w ROD ze środków unijnych i rodzinnych samorządów Gmin;

Dwa pierwsze problemy szczegółowo przedstawili wykładowcy na konferencji szkoleniowej korzystając z pomocy prezentacji multimedialnej, a zawarty tam materiał szkoleniowy przekazali nam na podręcznych nośnikach pamięci do dalszego ich wykorzystania na szkoleniach w ogrodach, które odbywać się będą wiosną przyszłego roku przed kampanią zebrań sprawozdawczych.

Trzeci temat jest realizowany w Okręgu od dwóch miesięcy. Rady Miast, Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie otrzymali od Prezydium listy OZP PZD z prośbą o uwzględnienie potrzeb Stowarzyszenia PZD - Rodzinne Ogrody Działkowe w budżetach lokalnych na 2016 r., które będą uchwalane do końca grudnia b.r. Dołączyliśmy wówczas również dwa stanowiska XII Zjazdu Stowarzyszenia ogrodowego PZD z 2 i 3 lipca 2015 r. i uzyskaliśmy pierwszy pozytywny efekt w postaci kilku odpowiedzi, że biorą tę sprawę do serca i w przyszłości pozytywnie się do niej odniosą. Zarządy ROD, znajdujące się na terenie danych gmin, skierowały kolejne pisma do swoich właścicieli gruntów zajmowanych przez grody, uzasadniając swoje stanowisko – „Dlaczego warto inwestować w ogrodnictwo działkowe na terenie każdej gminy”.

Prezydium OZP PZD monitoruje prace urbanistów na terenie miast, a przykład Białegostoku dowodzi, że „zieleń urządzona”, jak nazwano rodzinne ogrody działkowe, na stałe wchodzi do miejscowych planów przestrzennego zagospodarowania miasta. Zatem, jeśli znajdziemy się w planach jako zieleń urządzona, w rozumieniu urządzenia jej przez działkowców, możemy wówczas odważnie domagać się na powyższy cel wsparcia finansowego od miejscowej Rady Miasta – gospodarza samorządu lokalnego.


Instruktor Ogrodnictwa

Okręgu Podlaskiego PZD

dr Stanisław Dworakowski

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio