Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Spotkanie Burmistrza Jarosławia z prezesami ROD z Jarosławia - 18.12.2015

Dnia 09 grudnia 2015 r. w Urzędzie Miasta Jarosławia odbyło się spotkanie prezesów rodzinnych ogrodów działkowych z Burmistrzem Miasta Jarosławia Panem Waldemarem Paluchem. W spotkaniu uczestniczył również zastępca burmistrza ds. infrastruktury technicznej Pan Wiesław Pirożek.

Przedmiotem spotkania było zapoznanie burmistrza z problemami, z którymi na co dzień spotykają się zarządy ROD. Każdy z prezesów ROD, kolejno przedstawił swoje problemy i związane z nimi oczekiwania na pomoc i wsparcie ze strony władz miasta. Nasi Prezesi oczekują pomocy na liczne i niekończące się inwestycje w ogrodach związanie z realizacją długofalowego planu remontów i modernizacji w ROD. Ogrodom brakuje funduszy na podłączenie się do miejskiej sieci wodnej czy energetycznej, na utwardzenie miejsc postojowych i dróg dojazdowych do ogrodów i wiele innych zadań.

Burmistrz ze swojej strony zadeklarował wolę porozumienia i współpracy.

Zapewnił, że jarosławskie ogrody będą mogły liczyć na konkretną pomoc, również z funduszy unijnych.

Pan Burmistrz zapewnił, że urzędnik nie jest od stwarzania problemów ale od pomocy przy ich rozwiązywaniu. Wskazał imiennie tych urzędników, do których można zwrócić się o pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych, w sprawach z zakresu dróg, komunikacji i transportu. Zapewnił, że zmobilizuje jednostki podległe tzn. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu do stałej i jeszcze bardziej efektywnej współpracy z Zarządami ROD.

Spotkanie przebiegło w miłej i życzliwej atmosferze a zakończone zostało przekazaniem życzeń świąteczno-noworocznych.

 

Grażyna Łuksik

Prezes ROD "Hutnik 1" w Jarosławiu

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio