Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Informacje z OZ

Informacja z posiedzenia OZ Podkarpackiego - 17.12.2015

W dniu 15 grudnia 2015 r. odbyło się III w tej kadencji posiedzenie Okręgowego Zarządu Podkarpackiego PZD. W posiedzeniu wzięło udział 24 członków Okręgowego Zarządu oraz Przewodnicząca Podkarpackiej Okręgowej Komisji Rewizyjnej. 

Przedmiotem obrad Okręgowego Zarządu Podkarpackiego były następujące tematy: 
  1. Informacja w sprawie realizacji art.76 ustawy o ROD.
  2. Program „Unowocześnianie infrastruktury Rodzinnych Ogrodów Działkowych – ROD XXI wieku”. Pozyskiwanie funduszy.
  3. Budownictwo ponadnormatywne oraz zamieszkiwanie w ROD.
  4. Informacja w sprawie programu prewencyjnego „Bezpieczny Ogród”.
Członkowie OZP zostali zapoznani z aktualnym stanem realizacji przez poszczególne gminy obowiązków wynikających z art.76 ustawy o ROD. OZP uznał za najpilniejsze jak najszybsze wydanie przez jednostki samorządu terytorialnego decyzji potwierdzających przez PZD nabycie prawa użytkowania gruntów ROD. W przypadkach stwierdzenia opieszałości gmin konieczne będzie kierowanie skarg na bezczynność organów do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.
Członkowie OZP zapoznali się również z założeniami programu „Unowocześniania infrastruktury Rodzinnych Ogrodów Działkowych – ROD XXI wieku” i najważniejszymi zadaniami do zrealizowania przez ogrody w zakresie modernizacji infrastruktury ogrodowej. Przedstawione zostały także możliwości pozyskiwania funduszy na realizację tych zadań. 
Okręgowy Zarząd Podkarpacki w toku dyskusji omówił zagadnienia związane z budownictwem ponadnormatywnym i zamieszkiwaniem na działkach. Dużą część dyskusji zajęła problematyka związana z wdrożeniem programu prewencyjnego „Bezpieczny Ogród”, opracowanego przez Wojewódzką Komendę Policji we współpracy z Okręgowym Zarządem Podkarpackim PZD.   
Członkowie OZP przyjęli następujące stanowiska:
  • Stanowisko w sprawie wydawania przez jednostki samorządu terytorialnego decyzji potwierdzających prawo użytkowania gruntów rodzinnych ogrodów działkowych.
  • Stanowisko w sprawie budownictwa ponadnormatywnego oraz zamieszkiwania na terenie rodzinnych ogrodów działkowych.
 
Witold Majchrowicz
Inspektor ds. terenowo - prawnych
OZ Podkarpacki

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio