Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

III plenarne posiedzenie OZ Toruńsko - Włocławskiego - 16.12.2015

W dniu 14 grudnia 2015 r. odbyło się III plenarne posiedzenie Okręgowego Zarządu Toruńsko – Włocławskiego w nowej kadencji. Wzięli w nim udział również członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Spotkanie odbyło się w uroczystej, świątecznej atmosferze.

Na początku zebrania, minutą ciszy uczczono pamięć Ś.P. Wiesława Mirzejewskiego – Członka OZ PZD i Ś.P. Krystyny Michler – zastępcy przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej.
Ze względu na zły stan zdrowia, rezygnację z funkcji Wiceprezesa OZ PZD złożył p. Jerzy von Wiecki, któremu złożono podziękowania za wieloletnią współpracę i wręczono pamiątkowy upominek. Pan Wiecki zaproponował na swoje miejsce kandydaturę p. Mieczysława Chrapińskiego z ROD „Oaza” w Grudziądzu. 


Następnie Prezes Piotr Gadzikowski omówił  bieżące wydarzenia polityczne w odniesieniu do sytuacji prawnej i społecznej w Polskim Związku Działkowców. Przedstawił również informacje o możliwościach pozyskiwania funduszy unijnych dla rodzinnych ogrodów działkowych, poprzez dotarcie do Lokalnych Grup Działania w poszczególnych miastach oraz poprzez szukanie wsparcia od samorządów lokalnych.


W dalszej części szeroko omówiony został problem ponadnormatywnego budownictwa i zamieszkiwania na terenach ROD.  Zjawiska te występują w ponad 50 ROD Okręgu Toruńsko – Włocławskiego. Zgodnie z uchwałą Krajowej Rady PZD nr 1/IV/2015 z dnia 15.11.2015 r. została przyjęta strategia działania w celu przeciwdziałania tym zjawiskom. Jej główne założenia poleją na:
  • zapobieganiu zamieszkiwaniu już na etapie weryfikacji umów przeniesienia praw 
  • i obowiązków do działki oraz wstrzymywaniu budowy/rozbudowy altan ponad dopuszczalne wymiary,
  • zgłaszaniu do nadzoru budowlanego istniejących, ponadnormatywnych budowli na działkach,
  • wypowiadaniu umów dzierżawy działkowej i pozbawianiu członkostwa PZD osób zamieszkujących na działkach lub/i posiadającym ponadnormatywne altany,
  • wytaczanie procesów o eksmisję osobom zamieszkującym na terenach ROD,
Do wdrażania powyższych zapisów zobowiązano wszystkie Zarządy ROD Okręgu. W dalszej części obrad wybrano nowego Członka Zarządu – p. Urszulę Wojterską z ROD „Wiosenka” we Włocławku. Natomiast na Wiceprezesa OZ powołano p. Mieczysława Chrapińskiego – Prezesa ROD „Oaza” w Grudziądzu.

Członkowie OZ uchwalili nowy Regulamin Okręgowego Zarządu, zawierający szczegółowy tryb pracy, zasady prowadzenia dokumentacji, a także zadania Prezydium, poszczególnych członków OZ i komisji problemowych. Regulamin wejdzie w życie po zarejestrowaniu go przez Krajową Radę PZD. Członkowie OZ PZD przyjęli również dwa stanowiska, jedno w sprawie wdrażania przepisów związkowych, w tym przede wszystkim nowego Regulaminu ROD a drugie w sprawie zamieszkiwania na działkach i budowy ponadnormatywnych altan działkowych.

Podjęto również decyzję o zmianie podwyższenia opłaty ogrodowej uiszczanej w roku nabycia prawa do działki w ROD na terenie Okręgu Toruńsko – Włocławskiego Polskiego Związku Działkowców do 350 zł. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1.01.2016 r.

Na zakończenie obrad Prezes Piotr Gadzikowski złożył wszystkim uczestnikom życzenia spokojnych, zdrowych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 2016.
 
 
Opracowanie:
Anna Bołądź – kierownik biura OZ PZD w Toruniu

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio