Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Spotkanie informacyjne w sprawie Programu Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013–2020 - 16.12.2015

15 grudnia br. w Urzędzie Miasta st. Warszawy odbyło się otwarte spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych, poświęcone szczegółom konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz seniorów. Konkurs obejmuje zadania, które realizowane i dofinansowane będą w ramach Programu Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020. 

DSCN6780

W czasie spotkania pracownicy Biura Pomocy i Projektów Społecznych UM, Zespołu Realizacji Polityki Senioralnej oraz Centrum Komunikacji Społecznej UM zapoznali uczestników z zasadami zgłaszania projektów oraz ich zakresem merytorycznym. Głównym celem programu jest zachowanie samodzielności oraz aktywizacja seniorów – mieszkańców Warszawy. Omówiono także procedurę zgłaszania projektów w Elektronicznym Generatorze Wniosków. W spotkaniu uczestniczyła wiceprezes OZ Mazowieckiego PZD Agnieszka Bąk oraz instruktor ds. ogrodniczych OZM PZD Maciej Aleksandrowicz.

Konkurs prowadzony będzie w obrębie dwóch zadań podzielonych na konkretne projekty. Pierwsze zadanie konkursowe dotyczy działań mających na celu utrzymanie samodzielności seniorów, natomiast drugie obejmuje projekty w zakresie rozwoju oferty integracyjnej, edukacyjnej i kulturalnej skierowanej do seniorów.

Szczególnie II zadanie skierowane na rozwój oferty edukacyjnej i kulturalnej dla seniorów dobrze wpisuje się w działalność ogrodów działkowych, które mogą włączyć się do programu. Może to być nie tylko okazja do uatrakcyjnienia codziennego funkcjonowania ROD, ale także do poprawy wizerunku ROD, jako podmiotu, który aktywizuje seniorów i wychodzi z ofertą do społeczności lokalnej.

Łącznie na realizację zadań w konkursie Miasto przeznaczyło kwotę 440 tysięcy złotych, która zakłada wsparcie wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadań. Dofinansowanie ze środków m. st. Warszawy nie może jednak przekraczać 85% całkowitych kosztów realizacji zadania. Termin realizacji zadania przewidziany jest w okresie od 1 lutego do 31 grudnia 2016r. Termin składania formularzy ofertowych wraz z załącznikami mija 22 grudnia o godziny 16:00. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie internetowej:

http://senioralna.um.warszawa.pl/dokumenty-strategiczne/program-warszawa-przyjazna-seniorom.

 

Maciej Aleksandrowicz

instruktor ds. ogrodniczych OZM PZD

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio