Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Narada prezesów ROD z Województwa Świętokrzyskiego - 16.12.2015

W dniu 14 grudnia 2015r. w siedzibie Okręgu Świętokrzyskiego Polskiego Związku Działkowców w Kielcach odbyła się narada Prezesów ROD z terenu województwa świętokrzyskiego. Obecnych było kilkadziesiąt osób żywo zainteresowanych aktualnymi tematami z życia PZD. 

Polski Związek Działkowców
Naradę poprowadzili Prezes Okręgu Pan Edward Galus wraz z Dyrektorem Biura Okręgu Panem Janem Stańczykiem. Otworzył ją Prezes Okręgu witając zaproszonych gości i krótko podsumowując wydarzenia jakie miały miejsce od czasu ostatniej narady. 

Polski Związek Działkowców
Następnie Dyrektor Biura przeszedł do szczegółowego omawiania kolejnych punktów z programu narady, począwszy od tematu stanowiącego obecnie jeden z priorytetów Związku – pozyskiwania funduszy z na rozwój i unowocześnianie rodzinnych ogrodów działkowych. Zapoznał zebranych Prezesów z informacjami, jakie udało się uzyskać podczas spotkania w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich. Prezesi wykazali duże zainteresowanie, zadając szczegółowe pytania i wyrażając chęć współdziałania z przedstawicielami Okręgu w zakresie pozyskiwania środków. W tym miejscu Prezes Okręgu Świętokrzyskiego odniósł się również do programu „Unowocześnianie Infrastruktury Rodzinnych Ogrodów Działkowych – ROD XXI wieku”, jako ściśle związanego z pozyskiwaniem funduszy na rozwój ogrodnictwa działkowego z różnych źródeł. Przedstawił główne założenia programu wyrażając nadzieję, że ogrody z województwa świętokrzyskiego, dzięki wspólnej pracy całego środowiska działkowego – staną się sztandarowymi ogrodami tegoż programu. 

Polski Związek Działkowców
W dalszej kolejności Dyrektor Biura skupił się na problemach prawnych. Zreferował kroki poczynione w kierunku regulacji stanu prawnego świętokrzyskich ROD. Zbliża się bowiem termin 19 stycznia 2016r., kiedy to na mocy art. 75 ustawy o ROD, PZD uzyska tytuł użytkowania do terenów ogrodów, które do tej pory nie mogły się z różnych przyczyn nim wykazać. Poczyniony rekonesans objął na razie jedynie ROD z obszaru Kielc i wynika z niego, że regulacji prawnej z art. 75 podlegać będzie 10 ogrodów. Ponadto Dyrektor zwrócił uwagę na niedawny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który wprost poparł pogląd od dawna forsowany przez PZD, iż spełnienie którejkolwiek z przesłanek z art. 76 ustawy o ROD skutkuje tym, że wraz z dniem wejścia w życie ustawy (19 stycznia 2014r.) stowarzyszenie ogrodowe prowadzące ogród z mocy prawa (automatycznie) nabywa prawo użytkowania do nieruchomości. 

Polski Związek Działkowców
W następnym punkcie narady skupiono się na przepisach Statutu PZD, który na początku października br. został wreszcie zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym, a także nowego Regulaminu ROD, który wejdzie w życie z początkiem 2016 roku. Dyrektor wyłuszczył najważniejsze przepisy obu aktów, szczególny nacisk kładąc na zmiany w stosunku do ich poprzednich wersji. Prezesom wręczone zostały wyciągi najważniejszych zmian w obowiązujących przepisach wewnętrznych. 

Polski Związek Działkowców
Kolejną istotną kwestią poruszoną na naradzie było przeprowadzone w tym roku badanie dotyczące budownictwa ponadnormatywnego i zamieszkiwania w altanach na terenach ROD. To bardzo szkodliwe zjawisko, negatywnie wpływające na wizerunek PZD na szczęście nie ma bardzo szerokiej skali, zaś województwo świętokrzyskie w zasadzie w ogóle omija. Zarządy ROD, które muszą się z nim borykać, starają się walczyć z problemem organizując spotkania z dzielnicowymi, Strażą Miejską i Policją, zaś przypadki ponadnormatywnego budownictwa zgłaszane są odpowiednim Powiatowym Inspektoratom Nadzoru Budowlanego. 

Polski Związek Działkowców
Kończąc obrady Prezesom przypomniano o obowiązku składania deklaracji na podatek rolny i ewentualnie – na podatek od nieruchomości. Oczywiście nie ma już obowiązku składania samego wniosku o zwolnienie podatku, co wyraźnie podkreślił Dyrektor Biura. Zwolnienie Z obowiązku składania wniosku wprowadziła ustawa o ROD z dnia 13 grudnia 2013r. Jako, że było to już ostatnie spotkanie przez Świętami Bożego Narodzenia w takim gronie – przedstawiciele Okręgu Świętokrzyskiego PZD życzyli wszystkim zebranym Prezesom ROD spokojnych i wesołych Świąt oraz szczęśliwego Nowego Roku.

 
Anna Ślusarczyk
inspektor ds. terenowo-prawnych
OZ Świętokrzyski

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio