Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Konferencja informacyjno-szkoleniowa Prezesów ROD okręgu pilskiego - 15.12.2015

W dniu 12 grudnia 2015 r. w Pile odbyła się konferencja informacyjno-szkoleniowa poświęcona podsumowaniu dotychczasowych działań związanych z pozyskiwaniem środków unijnych z państwowego i wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz budżetów samorządów lokalnych.

W spotkaniu udział wzięli członkowie Okręgowego Zarządu PZD, Prezesi ROD oraz członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Z zaproszonych gości na konferencję przybyli: Jolanta Lipska i Sebastian Maćkowiak z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Paweł Kucharczyk  z Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Franciszek Tamas Starosta Pilski, Tadeusz Teterus Starosta Czarnkowsko – Trzcianecki, Bogdan Tomaszewski Przewodniczący Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego, Michał Piechocki Wicestarosta Wągrowiecki, Mirosław Wieczór Burmistrz Wronek, Grzegorz Kaźmierczak Wiceburmistrz Czarnkowa, Kazimierz Michalak członek Zarządu Powiatu Szamotulskiego, Jolanta Sobieszczyk Naczelnik Wydziału Inwestycji i Nadzoru z UM w Pile, Czesław Greczyło Dyrektor Rejonowego Związku Spółek Wodno-Melioracyjnych w Złotowie, Agnieszka Kulesza Prezes Czarnkowsko – Trzcianeckiej LGD, Marek Romaniec Dyrektor biura LGD Krajna Złotowska, Grzegorz Kamiński współprowadzący szkolenia w okręgu pilskim, Elżbieta Thomas Przewodnicząca Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. i Sekretarz Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD oraz Wilk Marcin radny Miasta i Gminy we Wronkach jednocześnie Prezes ROD „1000 P.P.” we Wronkach.

Konferencję otworzył i prowadził Marian Praczyk Prezes OZ. Przywitał działkowców i zaproszonych gości, a następnie przedstawił informację o sytuacji w PZD po minionej kadencji. Miniona kadencja została podsumowana na tegorocznych zebraniach sprawozdawczo – wyborczych w ROD, okręgowych i XII Krajowym Zjeździe PZD. Była to najtrudniejsza kadencja, która przyniosła długo oczekiwane efekty dzięki walce działkowców, wspieranej przez samorządy i organizacje społeczne. Uchwalono nową Ustawę o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, znowelizowano  Ustawę Prawo budowlane, która uchroniła nasze altany przed rozbiórką, uchwalony Statut PZD został zarejestrowany w KRS oraz regulamin ROD. Nowo uchwalone podstawy prawne i organizacyjne przyjęte na X Okręgowym i XII Krajowym Zjeździe PZD wdrażamy systematycznie.

Dzisiejsza konferencja jest podsumowaniem dotychczasowych działań Okręgowego Zarządu PZD w Pile wspólnie z Zarządami ROD w sprawie możliwości pozyskania środków unijnych, krajowych i wojewódzkich oraz samorządów lokalnych. W lipcu br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wlkp. odbyło się spotkanie delegacji z prezesami wielkopolskich OZ. Po tym spotkaniu wysłaliśmy katalog niezbędnych potrzeb wspierających ROD w Okręgu Pilskim. We wszystkich powiatach zorganizowano seminaria szkoleniowo-informacyjne z udziałem prezesów i członków zarządów ROD, przedstawicieli władz samorządowych i gminnych, spółek wodnych oraz LGD. W trakcie spotkań zgłoszonych zostało wiele propozycji programowych i dotyczących dalszej współpracy. Na zakończenie swojego wystąpienia zachęcił zaproszonych gości oraz prezesów ROD do dyskusji i zgłaszania propozycji.

Podczas debaty skupiono się na m.in. na dwóch obszarach dofinansowania – środkach unijnych i Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Wlkp. Zdaniem Grzegorza Kamińskiego zwłaszcza w drugim obszarze istnieje możliwość dotacji celowych z urzędu gmin.  Za przykład pozyskiwania środków zewnętrznych przedstawiono Wronki, a Mirosław Wieczór dodał, że obecnie prowadzone są prace nad uchwałą umożliwiającą wpieranie wszystkich ogrodów działkowych z Gminy Wronki.

Z uwagi na fakt, iż uzyskanie dotacji unijnych bywa niekiedy trudne,  na Kolegium Prezesów ROD w Chodzieży podjęto decyzję i opracowano propozycję treści uchwały dla Rady Miasta, która umożliwi składanie wniosków o dotacje z budżetu samorządu. Tę propozycję przekazano Burmistrzowi Chodzieży. Ponadto Jolanta Mysiak prezes ROD „Pod Gruszą” w Chodzieży zwróciła się z prośbą do OZ o zorganizowanie szkolenia na temat wymogów formalnych i procedur dotyczących opracowania i składania wniosków.

Franciszek Tamas podkreślił, iż Powiat Pilski jest dumny z ogrodów działkowych i podziękował za obecność podczas różnego rodzaju imprez, które jednoczą społeczeństwo powiatu. Działkowcy są obecni na wystawach, dożynkach, pod pomnikami, czyli w miejscach gdzie są ludzie honoru.

Reprezentujący Związek Spółek Wodnych w Złotowie Czesław Greczyło (trzy ROD są członkami spółki wodnej, dwa w Złotowie i jeden w Jastrowiu) wspomniał o dobrze układającej się współpracy. ZSW co roku konserwuje urządzenia w ogrodach i udziela pomocy technicznej w zakresie melioracji.

Podczas dalszej dyskusji omówiono również potrzebę realizacji inwestycji dot. instalacji zlewni dla toalet ekologicznych i budowy wiat na pojemniki do odpadów komunalnych w ROD im. Kusocińskiego w Pile.

Marian Ostaszewski Sekretarz OZ  przekazał informację o pracach w Krajowej Radzie PZD nad elektronicznym programem księgowym, który ma jednocześnie uwzględniać funkcje ewidencyjne i sprawozdawczość.

Marian Praczyk w podsumowaniu konferencji stwierdził, że ta dzisiejsza jest ostatnią z cyklu spotkań o charakterze informacyjnym. Czas na realizację wniosków zgłoszonych na spotkania w układzie powiatowym i dzisiejszym podsumowującym. Przedstawił program działania OZ PZD w Pile na 2016 r. w przedmiocie pozyskiwania środków z programów unijnych, funduszy krajowych i wojewódzkich oraz samorządowych.

Na zakończenie uczestnicy spotkania złożyli sobie życzenia świąteczne i połamali się opłatkiem. Posiedzenie było dokumentowane przez przedstawiciela pilskich mediów – Panią Annę Czaplę-Furtacz z Tygodnika Nowego.

A.K.

red. PZD

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.