Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Szkolenia dla nowych działkowców w okręgu lubelskim dobiegły końca - 15.12.2015

Zakończyliśmy zaplanowane na ten rok szkolenia dla kandydatów i nowych działkowców w okręgu lubelskim. W ramach dwudniowych cyklów, zorganizowano 11 szkoleń dla 534 działkowców. Szkolenia odbywały się w biurze Okręgu PZD Lublinie oraz w rejonach: w Białej Podlaskiej, Biłgoraju, Chełmie i Kraśniku.

Wykłady obejmowały zagadnienia prawne w oparciu o ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13 grudnia 2013 r.[1], nowy Statut PZD[2], Regulamin ROD[3] oraz niektóre akty prawa powszechnie obowiązującego np. ustawy o ochronie przyrody, prawa budowlanego, ustawy antysmogowej czy ustawy krajobrazowej.

Dużo uwagi poświęcono problemom zagospodarowania odpadów zielonych pochodzących z działki. Podczas wykładów podkreślano kwestię całkowitego zakazu spalania na terenie rodzinnych ogrodów działkowych oraz większości polskich miast. Przestrzegano przed bezkarnym usuwaniem drzew przybliżając zasady wycinki drzew i krzewów unormowane w  Ustawie z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody z póz. zm.

Ważnym elementem szkoleń było przedstawienie możliwości stosowania środków chemicznych na terenie ogrodów działkowych oraz przybliżenie alternatywnych metod ochrony roślin.

Szeroko omawianym podczas wykładów zagadnieniem był wykazywany w licznym pomiarach pH gleby, problem podwyższonego odczynu gleb na terenie rodzinnych ogrodów działkowych. Uczestników zapoznano z metodami oceny zakwaszenia gleb. Przybliżono również zasady stosowania zabiegów agrotechnicznych wpływających na poprawę właściwości chemicznych oraz fizycznych gleb.

Podczas dyskusji doprecyzowano szczegóły zmian wprowadzonych w nowym regulaminie ROD, którego przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2016 r. oraz wyczerpano zagadnienia ogrodnicze na przykładach indywidualnych problemów zgłaszanych przez uczestników.

 

Anna Ewa Michowska

Instruktor ds. ogrodnictwa, OZ Lublin[1] Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych  (Dz.U. 2014 poz. 40)

[2] Statut Polskiego Związku Działkowców uchwalony przez XII Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działowców w dniu 2 lipca 2015 r.

[3] Regulamin Rodzinnego Ogrodu Działkowego Uchwalony przez Krajową Radę Polskiego Związku Działkowców w dniu 1 października 2015 r.


Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.