Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Informacja z posiedzenia kolegium prezesów rejon Kielce - 14.12.2015

9 grudnia 2015 roku w siedzibie biura Okręgu Świętokrzyskiego Polskiego Związku Działkowców odbyło się kolejne w tym roku posiedzenie Kolegium Prezesów ROD – rejon Kielce. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Wydziału Środowiska kieleckiego Urzędu Miasta: Pan Witold Bruzda – Dyrektor i Pani Aneta Boroń – osoba odpowiedzialna za współpracę na linii UM a PZD.

Drugie z cyklu spotkanie dokonało podsumowania dotychczasowych działań wypracowanych wspólnie na poprzednim spotkaniu odnoszących się do działkowców i mieszkańców miasta. Kielecki magistrat potwierdził gotowość daleko idącej współpracy nie tylko w obrębie kompetencji Wydziału Środowiska, ale i innych komórek organizacyjnych UM Kielce, tak aby społeczność lokalna i działkowa mogła się wzajemnie wspierać dla obopólnego dobra. Realnych kształtów zaczął nabierać pomysł większego otwarcia rodzinnych ogrodów działkowych dla mieszkańców naszego miasta, szczególnie dla osób starszych, dzieci i młodzieży. Doprecyzowano możliwość pomocy finansowej ze strony miasta dla ROD na zakup rembaka do gałęzi i konarów, wyposażenie placów zabaw na ogrodowych terenach ogólnego użytku oraz miejsc rekreacji i wypoczynku dla osób pragnących skorzystać ze świeżego powietrza na łonie natury działkowej oraz w zakresie remontów i budowy nowej infrastruktury ogrodowej służącej zarówno ogółowi użytkowników działek, jak i w przyszłości kielczanom.

    Tematyka posiedzenia Kolegium Prezesów – rejon Kielce obejmowała również:
  • Omówienie istotnych zmian w Statucie PZD i Regulaminie ROD, mających znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania ogrodów i użytkowników działek,
  • Program "Unowocześnianie infrastruktury ROD – ROD XXI wieku" i jego znaczenie dla działkowców i postrzegania ogrodów działkowych w oczach społeczności lokalnej
  • Regulacja stanów prawnych ogrodów na terenie miasta Kielce w oparciu o art. 76 ustawy o ROD
  • Zjawisko zamieszkiwania i budownictwa ponadnormatywnego w ogrodach na terenie Kielc, województwa świętokrzyskiego i w skali kraju.

Wszyscy Prezesi obecni na posiedzeniu otrzymali najnowsze "Regulaminy ROD" w oparciu o liczbę użytkowanych działek, druki na sprawozdania z inwestycji ogrodowych, działalności Zarządu ROD oraz instruktorów SSI w mijającym 2015 roku.

 
Anna Grudzień
Instruktor ds. organizacyjnych

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.