Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Burmistrz Chełmży przekazał grunty działkowcom - 14.12.2015

9 grudnia w jednej z sal Chełmżyńskiego Ratusza odbyła się sympatyczna uroczystość, podczas której Pan Jerzy Czerwiński Burmistrz  Miasta Chełmży w obecności prezesów Zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych Chełmży przekazał w użytkowanie grunty ogrodów nr 6, 1b i 5 ROD „Postęp” i  1 b ROD „Wodnik” w Chełmży.  Burmistrz Miasta Chełmży w tak wyjątkowy sposób przekazał decyzję władz miasta o zamknięciu procesu regulacji stanu prawnego gruntów, na mocy art. 76 Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 13 grudnia 2013 roku. Powyższy dokument przekazał osobiście w ręce Panu Piotrowi Gadzikowskiemu Prezesowi Okręgowego Zarządu Toruńsko-Włocławskiego PZD. W trakcie symbolicznego przekazania stwierdził, że działkowcy są niezwykle aktywną organizacją pozarządową w mieście zasługującą na wsparcie w ich działaniach.   W odpowiedzi Piotr Gadzikowski podziękował burmistrzowi Chełmży za zrozumienie spraw działkowców przez władze miasta. Określił je jako wzorcowe i godne naśladowania. Takiego rozumienia spraw działkowców przez władze miasta i gminy zazdroszczą Chełmży działkowcy z innych miast  województwa kujawsko-pomorskiego.

 W ten sposób został zakończony proces stabilizacji prawnej ogrodów. Chełmża stała się jednym z miast w Polsce, w którym ROD mają uregulowane w całości sprawy gruntowe.
W uroczystości ponadto uczestniczyli: Janusz Kalinowski Przewodniczący Rady Miejskiej Chełmży, Małgorzata Polikowska – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Chełmży i Marek Kuffel Wiceburmistrz Miasta Chełmży.
Za wzorową współpracę z władzami miasta prezesi ogrodów podziękowali panom burmistrzom i pani przewodniczącej oraz panu przewodniczącemu rady miejskiej  pięknymi rożami.
Na koniec spotkania uczestnicy uroczystości połamali się opłatkiem składając sobie życzenia wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i działności zawodwej i społecznej.
 
 
 
opracował:
Józef Strzałkowski - Prezes ROD "Wodnik" w Chełmży
Franciszek Kuczka - Honorowy Prezes ROD "Malinka" w Chełmży
 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.