Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Informacje z OZ

III Plenarne Posiedzenie OZ PZD w Koszalinie - 14.12.2015

W dniu 10.12.2015 roku obradował Okręgowy Zarząd PZD. Było to trzecie posiedzenie plenarne w bieżącej kadencji. Tematem posiedzenia była realizacja ustawy o RPD, wdrażanie nowego statutu PZD, planowane przedsięwzięcia do realizacji w 2016 roku na szczeblu okręgu.

W obradach prowadzonych pod przewodnictwem I wiceprezesa OZ Mariana Sekulskiego uczestniczył I wiceprezes PZD Tadeusz Jarzębak. W trakcie obrad zaproszony gość zapoznał członków okręgowego zarządu z aktualnymi problemami, którymi zajmuje się Związek, sprawami dotyczącymi bieżącego funkcjonowania PZD i ROD oraz zagrożeniami, które mogą być udziałem Związku. W trakcie dyskusji szeroko omówiono problem wdrażania statutu PZD, pozyskiwania środków finansowych, zarówno unijnych jak i budżetów samorządów. Podkreślono konieczność angażowania się zarządów ROD w tą problematykę,    a nie tylko czekanie na wytyczne z „góry”. Omówiono i przyjęto plan pracy OZ i plan kontroli ROD okręgu na 2016 rok.

Ponadto członkowie okręgowego zarządu zostali zapoznani z wynikami kontroli prowadzonej w ROD „Zjednoczenie” w Darłowie i ROD „Centralny” w Koszalinie. Ważnym elementem debaty były problemy związane z zamieszkiwaniem na działkach, budownictwem ponadnormatywnym i przydziałem działek szczególnie w ogrodach nadmorskich.

W związku ze zmniejszeniem się składu osobowego członków okręgowego zarządu dokooptowano jedna osobę do składu członków okręgowego zarządu i uzupełniono skład prezydium okręgowego zarządu. Dokonano również zmian w składach komisji problemowych okręgowego zarządu. Na zakończenie posiedzenia przyjęto uchwały normujące tok funkcjonowania okręgowego zarządu.

I wiceprezes OZ marian Sekulski przekazał na ręce Wiceprezesa Tadeusza Jarzębaka najlepsze życzenia świąteczne i noworoczne dla władz Związku, dla wszystkich działaczy       i działkowców okręgu. Posiedzenie zakończyła ceremonia podzielenia się świątecznym opłatkiem.

Wiceprezes OZ

Ryszard Nowak

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio