Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Odbyło się posiedzenie Komisji Medialnej - 11.12.2015

W dniu 10 grudnia br. miało miejsce I Posiedzenie Komisji Medialnej Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców. Podczas sesji szczegółowo omówiono m.in. dotychczasową aktywność medialną związku oraz dyskutowano o nowych kierunkach działań. 

Komisji Medialnej przewodniczył Prezes Eugeniusz Kondracki, zaś rolę sekretarza pełniła Magdalena Kondracka. W spotkaniu uczestniczyli również pracownicy medialni oraz przedstawiciele poszczególnych okręgowych zarządów.

Rzetelnie i wyczerpująco omówiono cztery tematy znajdujące się w porządku obrad (Podsumowanie dotychczasowej działalności medialnej; Nowe kierunki działania; Formy komunikacji z mediami zewnętrznymi; Publicystyka na portalach społecznościowych), do których przygotowano również odpowiednie prezentacje multimedialne. Przedstawiono najświeższe dane statystyczne strony PZD.PL, z których jasno wynika, że witryna cieszy się w Sieci coraz większą popularnością.

Członkowie komisji wspólnie wypracowali odpowiednie metody działania mające na celu usprawnienie prac z zakresu komunikacji online oraz poprawę prezentowanych przez związek i okręgowe zarządy treści - również te korelujące z multimediami. Zgodnie ustalono, iż zostaną poczynione starania, by związek poszerzał swoją działalność w ramach mediów społecznościowych oraz współpracy m.in. z mediami lokalnymi.

Ponadto sprecyzowano szereg postępowań, które w najbliższym czasie będą realizowane przez okręgowe zarządy, mając na uwadze potrzeby działkowców, będących jednocześnie internautami śledzącymi witryny poszczególnych okręgów.

Należy podkreślić, iż Polski Związek Działkowców na tle europejskich związków od lat jest stawiany za wzór z tytułu działalności medialnej, ale i nie tylko.


Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.