Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Porady ogrodnicze

Wysokie drzewa w ROD - 11.12.2015

Jak Polska długa i szeroka, prawie w każdym ogrodzie, co roku zmieniają się działkowcy. W każdym Okręgu odbywają się szkolenia dla kandydatów na działkowców i dla działkowców młodych stażem. Zapoznają się oni z ustawą o ROD, statutem PZD, regulaminem ROD i zasadami uprawy i ochrony roślin.

Dobrze widać zmianę pokoleniową i zmiany, jakie czynią nowi działkowcy. Każda nowa osoba zgodnie z regulaminem ROD projektuje i urządza działkę, modernizuje altankę, wyrzuca zbędne rzeczy i wycina drzewa. I to właśnie Nowi Działkowcy najczęściej zwracają uwagę na nieprawidłowości szczególnie dotyczące zachowania odległości nasadzeń.
 
Do Okręgu Podkarpackiego PZD wpływa coraz więcej skarg związanych z nieprzestrzeganiem regulaminu ROD przez działkowców, najczęściej tych z długoletnim stażem. Stasze osoby często tłumaczą się tym, że dawniej nikt nie zwracał uwagi na odległości nasadzeń, a Prezes ogrodu na takie rzeczy zezwalał, bo przecież szkoda każdego skrawka działki. Natomiast nowym użytkownikom przeszkadzają stare, wysokie drzewa, które skutecznie zacieniają i zaśmiecają działki.
 
Taki problem wysokich orzechów włoskich posadzonych tuż przy ogrodzeniu, w rogu działki, pojawił się min. w ROD „Hutnik II” w Stalowej Woli. Nowemu działkowcowi przeszkadza olbrzymie drzewo, rosnące niezgodnie z regulaminem, a użytkownik feralnej działki gra na zwłokę przycinając od jesieni gałęzie drzewa. Orzech w końcu zostanie wycięty, ale niesmak po sąsiedzkim sporze pozostanie.
 
W całej Polsce są zarządy, które od początku istnienia ogrodu pilnują przestrzegania regulaminu ROD, ale są i takie, które przymykają oko na poczynania działkowców.  W starym regulaminie ROD wyraźnie jest napisane, że orzechy mogą rosnąć w odległości nie mniejszej niż 5m od granicy działki. W nowym regulaminie jest zapis, że można sadzić orzechy włoskie w odległości przynajmniej 3m od granicy działki pod warunkiem, że będą to formy szczepione na podkładkach skarlających, a „normalne” orzechy nadal powinny rosnąć przynajmniej 5m od granicy działki.
 
Podczas szkoleń dla nowych działkowców koniecznie i wyraźnie trzeba podkreślać, że zgodnie z art. 42 ustawy o ROD działkowcowi nie należy się wynagrodzenie za urządzenia i nasadzenia wykonane niezgodnie z prawem oraz, że to działkowicz ponosi odpowiedzialność majątkową za szkody spowodowane przez połamane przez wichurę wysokie drzewa.
 
 
Jadwiga Brzozowska
instruktor ogrodnictwa
OP PZD Rzeszów

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio