Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Porady ogrodnicze

Hodowla pszczół a nowy regulamin ROD - 04.12.2015

Sezon pszczelarski 2015 praktycznie mamy za sobą – pszczoły dokarmione, zakres czynności pielęgnacyjnych tego roku wykonany. Nastał okres jesienno-zimowego odpoczynku od prac ogrodowych oraz pszczelarskich. To najlepszy czas, aby pogłębiać wiedzę w zakresie hodowli pszczół i zapisów nowego Regulaminu ROD, które hodowli pszczół dotyczą.

Z dniem 1 stycznia 2016r. zacznie obowiązywać w ogrodach działkowych nowy regulamin. Dla pszczelarza-działkowca jest to o tyle istotne, że regulamin formułuje zasady i warunki funkcjonowania pasiek na terenie ROD.

 Rozdział IV Regulaminu ROD w paragrafie 37, w sześciopunktowym zapisie przedstawia wymogi, jakie musi spełniać pasieka. Należy tutaj zwrócić uwagę, szczególnie na ustęp 3 i 4, gdzie określone są potrzebne warunki, których spełnienie warunkuje możliwość założenia pasieki na terenie ROD. Jeśli warunki takie nie są spełnione, to warto postarać się o to, aby w miarę możliwości dostosować teren do określonych wymogów. Jest to istotne szczególnie wtedy, gdy w ogrodzie jest grupa działkowców, których prowadzenie pasieki interesuje.

Artykuł 38 Regulaminu ROD wskazuje organ nadzorujący funkcjonowanie pasieki w ROD. Warto tutaj zaznaczyć, że administrator pasieki musi wiedzieć o celowości utrzymania pasieki zarówno pszczoły miodnej, jak i innych przedstawicieli „apis” biorących udział w zapylaniu roślin znajdujących się na terenie ROD i w jego okolicy. Znajomość wspomnianych zagadnień jest ważna, gdyż jest to czynnik plonotwórczy dla ogrodu i poszczególnych upraw owocowych, warzywnych, jak i innych roślin żyjących w środowisku ROD.

Artykuł 56, pkt. 2 Regulaminu ROD traktuje o ochronie roślin, które są uprawiane na działkach. To czym i jak chcemy ochraniać nasze uprawy ma kapitalne znaczenie, zarówno dla człowieka, jako konsumenta płodów działkowych, a także dla owadów błonkoskrzydłych, które współuczestniczą w tworzeniu wysokiej jakości naszych owoców i warzyw oraz w tworzeniu zdrowego klimatu i środowiska życia ludzi.

Sposób ochrony roślin przed patogenami jest także ważny ze względu na to, iż niewielkie powierzchnie upraw działkowych i ich duża różnorodność sprzyja powstawaniu chaosu w stosowaniu różnych preparatów chemicznych w ROD. Chaos ten ma także niekorzystny wpływ na środowisko ROD, gdzie chcemy odpocząć oraz hodować zdrowe produkty. Owady żyjące w środowisku ROD będą sprzymierzeńcem człowieka, jeśli zapewnimy im bezpieczeństwo od zatruć preparatami chemicznymi, co jest ogromnym problemem. Jeśli już musimy wykonać zabieg chemiczny, to róbmy to wyłącznie zgodnie z obowiązującymi zasadami i zaleceniami, o których mowa w regulaminie ROD oraz w instrukcjach stosowania preparatów.

Hodowla pszczół na działkach jest również związana z ryzykiem ukąszeń i zgodnie z artykułem 58 ust. 3 Regulaminu ROD działkowiec odpowiada za wszelkie szkody powstałe w związku z prowadzeniem chowu zwierząt. Powszechnie wiadomo, że pszczoła żądli i większość z nas się jej boi. I zwykle nie ważne jest, czy użądliła osa czy pszczoła – zawsze dostaje się pszczole. Warto pamiętać, że nie tylko pszczoła jest tzw. żądłowcem w rodzinie błonkoskrzydłych. Należy przyjąć zasadę podstawową dla ROD, w którym jest prowadzona pasieka, że warunki jakie musi ona spełniać powinny być bezwzględnie wypełniane i realizowane w praktyce pszczelarskiej.

Każdy ROD posiadający na swoim terenie pasiekę i koło pszczelarzy ma obowiązek, jako administrujący pasieką, tak nią zarządzać, aby inni współużytkownicy ROD nawet nie zauważyli, że na ich terenie i w bezpośrednim sąsiedztwie jest prowadzona hodowla pszczół. Działkowcy prowadzący na terenie ROD pasiekę musza swoim zachowaniem wobec działkowców, pracą z owadami udowadniać, że pszczoła nie jest zagrożeniem dla zdrowia ludzi. Mowa o tym jest w artykule 59 regulaminu, które jest uzupełnieniem artykułu 58.

W artykule 61 regulaminu jest mowa o organizacji Społecznej Służby Instruktorskiej. W przypadku prowadzenia pasieki w ramach SSI powinien być powołany działkowiec zajmujący się prowadzeniem pasieki w ROD. 

Warto zaznaczyć także, iż artykuł 86  ustęp 3 Regulaminu ROD mówi o tym, iż dostosowanie ekranu izolującego pasiekę od pozostałej części ROD do wymogu określonego w art. 37 ust. 3 następuje do dnia 31 marca 2016r.

Nie można zapominać również, iż wraz z początkiem 2016 roku nie tylko wchodzą w życie zapisy nowego regulaminu, ale zbliża się także okres nowych walnych zebrań sprawozdawczych i jest to bardzo dobra okazja, aby temat hodowli pszczół poruszyć i omawiać – szczególnie w ROD, których ta sprawa dotyczy.

 

Krzysztof Podlewski

Prezes ROD „Zdrowie”

Członek Prezydium OZM PZD

Pszczelarz, Członek Polskiego Związku Pszczelarskiego 

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio