Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Spotkanie z I Zastępcą Prezydenta Miasta Knurów w sprawie regulacji gruntów ROD - 04.12.2015

Dobra współpraca z władzami samorządowymi miast na terenie których funkcjonują Rodzinne Ogrody Działkowe to jedno z zadań Polskiego Związku Działkowców. ROD jako tereny zielone miast są ważnym elementem ich infrastruktury, dlatego przykładamy starań aby współpraca z miastami stała na jak najwyższym poziomie.

Temu służą także cykliczne spotkania z Burmistrzami czy Prezydentami Miast. Na takich spotkaniach można bezpośrednio przedstawić aktualną sytuację ogrodów jak i omówić pojawiające się problemy i zadania, które realizuje stowarzyszenie ogrodowe PZD na rzecz swoich ogrodów.

W ostatnim dniach przedstawiciele PZD Okręgu Śląskiego w Katowicach przeprowadzili trzy podobne spotkania. Jedno z nich odbyło się  30.11.br. z I Zastępcą Prezydenta Miasta Knurów Panią Barbarą Zwierzyńską i Radnym Miasta Knurów Franciszkiem Szafarzem. Na spotkaniu omówiono przede wszystkim sprawę regulacji stanu prawnego gruntów na podstawie art. 76 ustawy o ROD z dnia 13 grudnia 2013r. Na marginesie wyjaśniamy, iż w Knurowie 8  ROD czeka na wydanie decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia przez PZD prawa użytkowania do nieruchomości. I Zastępca Prezydenta Miasta Knurów oświadczyła, że trwają prace nad tym zagadnieniem i w krótkim czasie sprawy te zostaną uregulowane, jednocześnie dodając że samorządowi bardzo zależy, aby ogrody się modernizowały, bo służą nie tylko działkowcom, ale całemu miastu. Liczymy, że deklaracje te w pełni zostaną zrealizowane, bowiem uregulowany stan prawny gruntów ROD to bardzo ważna kwestia dla ich funkcjonowania i rozwoju.

Jan Pękala – Delegatura Gliwice

Mateusz Macianty – St. Insp. ds. terenowo – prawnych

OZ Śląski

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio