Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Informacje z OZ

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój obniża opłatę za użytkowanie wieczyste gruntów ROD - 04.12.2015

Rok 2015 dla większości  Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Jastrzębiu – Zdroju był rokiem szczególnym. Ostatecznie bowiem Polski Związek Działkowców uregulował sytuację prawną nieruchomości, na których przedmiotowe ogrody zostały urządzone.

Nastąpiło to poprzez nabycie prawa użytkowania wieczystego od Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Nie bez znaczenia była również rola Miasta Jastrzębie – Zdrój, które utrzymało zapisy w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, umożliwiając dalsze funkcjonowanie ogrodów.

Samo nabycie prawa użytkowania wieczystego od JSW S.A. nie stanowiło jednak zakończenia całego procesu. Bezpośrednio po nabyciu prawa użytkowania wieczystego, PZD wystąpił do Prezydenta Miasta Jastrzębie – Zdrój o obniżenie stawki opłaty rocznej z tytułu posiadanego prawa do nieruchomości. Wniosek taki wynikał z obowiązujących przepisów – ustawy o gospodarce nieruchomościami. W celu omówienia właśnie tego tematu, przedstawiciele PZD Okręgu Śląskiego zaplanowali spotkanie z Prezydentem Miasta Jastrzębie – Zdrój Panią Anną Hetman. Jak się okazało, Pani Prezydent kilka dni wcześniej podjęła decyzję o zmianie stawki procentowej opłaty rocznej z 3 % na 1 % ze względu na fakt, iż nieruchomości wykorzystywane są na cele ogrodnictwa działkowego – cele rolne.

Wobec powyższego, spotkanie w dniu 1.12.2015r. miało na celu przede wszystkim podziękowanie Pani Prezydent za decyzję korzystną dla Działkowców. Dzięki temu koszty związane z korzystaniem z działek rodzinnych będą  dla Działkowców znacznie niższe. W spotkaniu poza Prezesem Okręgu Śląskiego oraz I Wiceprezesem Okręgu Śląskiego  uczestniczył również Radny Rady Miasta Jastrzębie Zdrój Pan Tadeusz Markiewicz (pełniący jednocześnie funkcję Wiceprezesa ROD „Słonecznik” w Jastrzębiu – Zdroju) oraz Dyrektor Biura Okręgu Śląskiego PZD.

Poruszono również temat regulacji prawnej nieruchomości ROD na podstawie art. 76 ustawy o ROD z dnia 13.12.2013r. Pani Prezydent poinformowała, iż działania te będą realizowane przez Miasto, wskazała na konieczność dokonania licznych podziałów geodezyjnych, których konieczność wynika z faktu iż ROD nie zajmują całych działek ewidencyjnych. Na zakończenie Pani Prezydent podkreśliła, iż Miasto Jastrzębie – Zdrój zawsze przyjaźnie będzie nastawione dla Działkowców.

Krzysztof Tekla – Dyrektor Biura OZ Śląskiego

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio