Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Szkolenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Katowicach - 04.12.2015

25 listopada 2015 roku w siedzibie Okręgu Śląskiego PZD w Katowicach odbyło się szkolenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej.  Szkolenie otworzył Dyrektor Biura Okręgu Śląskiego  Pan Krzysztof Tekla, który przywitał przybyłych gości oraz uczestników szkolenia, a następnie przekazał głos Sekretarzowi Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD Panu Romanowi  Żurkowskiemu.

Ponieważ w szkoleniu uczestniczyli nowi członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Pan Roman Żurkowski rozpoczął od krótkiego przedstawienia rysu historycznego Polskiego Związku Działkowców. Podkreślił, iż Komisja Rewizyjna to bardzo ważny organ, którego zadaniem jest przeprowadzanie kontroli działalności okręgowego zarządu oraz nadzorowanie komisji rewizyjnych w Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Następnie  omówiony został  Statut PZD z dnia 2.07.2015r. m.in.  w zakresie uchwał podejmowanych przez organy PZD,  Walnych Zebrań i  ich skutecznego zwołania, rodzaju członkostwa, przenoszenia prawa do działki jak również opłat ogrodowych. Przedstawiono zmianę  ustawy Prawo budowlanektóra wprowadziła wiele korzystnych zmian dla Działkowców ostatecznie precyzując pojęcie altan. Przedstawiono  również  zmianę ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminachzgodnie z którą zmienił się system naliczania opłat za wywóz śmieci z terenów ROD, jak również zmianę ustawy o ochronie przyrody dotyczącą wycinki drzew i krzewów. Bardzo ważnym tematem  była realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE jak również pozyskiwania środków z budżetu gminy.  Kwestią, na którą Komisje Rewizyjne ROD powinny zwrócić szczególną uwagę są zasady prowadzenia inwestycji i remontów w ROD, a także kryteria udzielania i rozliczania dotacji z Funduszu Rozwoju prowadzonego przez Okręg. Po wystąpieniu Sekretarza Krajowej Komisji Rewizyjnej Pana Romana Żurkowskiego wywiązała się rzeczowa dyskusja w trakcie której uczestnicy spotkania zadawali pytania.

Beata Jureczko - Insp. ds. terenowych

OZ Śląski

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio