Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Informacje z OZ

Czas na podsumowanie i rozliczenie dotacji w ROD - 03.12.2015

Tarnobrzeski Samorząd wpiera dotacją celową nasze ogrody już od 2009 roku. W roku 2015 kwota przyznanej dotacji to prawie 70 000zł  na 7 ogrodów w obrębie Miasta Tarnobrzega.

Dzięki temu w ogrodach podejmowane są co roku działania w zakresie inwestycji i modernizacji infrastruktury ogrodów. Melioracje, elektryfikacja, ogrodzenia, odnowa alejek, renowacja budynków administracyjnych i wiele innych prac właśnie zakończyło się w Tarnobrzegu,  a także Stalowej Woli i pozostałych miastach w obrębie Delegatury Rejonowej.

Obecnie Urząd Miasta Tarnobrzega wykonuje kontrole przyznanych dotacji w 2015 roku. Zarządy ROD złożyły już wszystkie niezbędne dokumenty w siedzibie Delegatury OP PZD w Tarnobrzegu i zostały wyznaczone terminy kontroli poszczególnych Ogrodów.

W październiku został złożony wniosek do UM Tarnobrzega o dotacje na 2016 rok. Kierownik Delegatury OP PZD Aneta Komada wraz z V-ce Prezesem OP PZD  Janem Lisem podczas rozmowy z Prezydentem Miasta Tarnobrzega zostali zapewnieni, że środki dla ROD w budżecie na 2016 zostaną zapewnione.

W Stalowej Woli w październiku odbyło się bardzo owocne spotkanie  Prezes OP PZD  Agnieszki Sycz, v-ce  Prezesa OP Jana Lisa i Kierownik Delegatury Anety Komady z Prezydentem Stalowej Woli Panem Lucjuszem Nadbereżnym. Prezydent również chce wesprzeć finansowo Ogrody w Salowej Woli. O decyzjach Prezydenta Nadbereżnego będziemy informowali na bieżąco…

Również Wójt Gminy Gorzyce Leszek Surdy, zadeklarował pomoc w modernizacji ogrodu Raj w Gorzycach i na 2016 r. zaplanowane są środki  w budżecie gminy  na meliorację części ogrodu oraz na wsparcie inwestycji „Rozbudowa zadaszenia przy Domu Działowca”.

Samorząd Nowej Dęby  podobnie, jak co roku, na podstawie wniosków poszczególnych ROD przyznaje środki na konkretne zadania.

Wyposażenie ogrodów w odpowiednią infrastrukturę to proces ciągły i wymagający odpowiednich nakładów finansowych. Dobra współpraca z samorządami lokalnymi jest konieczna dla systematycznej modernizacji ogrodów.


Anna Komada

Kierownik Delegatury Rejonowej OP PZD w Tarnobrzegu

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio