Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Informacje z OZ

Szkolenie Przewodniczących Ogrodowych Komisji Rewizyjnych PZD w okręgu warmińsko - mazurskim - 03.12.2015

W dniu 1 grudnia 2015 r. w Olsztynie odbyło się szkolenie Przewodniczących Ogrodowych Komisji Rewizyjnych Polskiego Związku Działkowców okręgu warmińsko-mazurskiego. Na szkoleniu omówione zostały następujące zagadnienia:

  1. Rola, obowiązki, zadania i kompetencje Ogrodowych Komisji Rewizyjnych.
  2. Zasady rachunkowości w PZD i Zakładowy Plan Kont PZD.
  3. Sprawdzanie prawidłowości ewidencji księgowej i opracowania dokumentów księgowych.
  4. Gospodarka środkami pieniężnymi w ROD (obrót bezgotówkowy, gospodarka kasowa).
  5. Omówienie aktualnych uchwał finansowych PZD (Fundusze PZD, Przychody w ROD, świadczenia pieniężne).
  6. Sprawozdawczość w ROD. Praktyczne podejście do badania sprawozdań finansowych w ROD (Zasady przeprowadzania inwentaryzacji).
  7. Dokumentacja statutowo-organizacyjna.

Zagadnienia omówione zostały przez: Przewodniczącą Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz Główną Księgową Okręgu Warmińsko-Mazurskiego PZD.

W szkoleniu wzięły udział 103 osoby.

Jednocześnie informujemy, że w dniu 3 grudnia 2015 r. takie samo szkolenie odbędzie się w Ełku.

Agnieszka Michno, sekretariat Okręgu Warmińsko-Mazurskiego PZD w Olsztynie

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio