Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

FUNDUSZE UNIJNE

Spotkanie z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie środków unijnych - 02.12.2015

W dniu 30  listopada 2015 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie odbyło się spotkanie Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego Pana Gustawa Marka Brzezina z przedstawicielami OZ Warmińsko - Mazurskiego i OZ Elbląskiego.  

Z ramienia OZ PZD Warmińsko - Mazurskiegow spotkaniu udział wzięli: Prezes OZ PZD Pan Zbigniew Kołodziejczak. Okręg Elbląski reprezentowali: Prezes OZ PZD - Pan Antoni Dalak oraz I Wiceprezes OZ PZD - Pan Zygmunt Wójcik.

spotkanie z marszalkiem

Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Pana Gustawa Marka Brzezina, który wskazał w swoim wystąpieniu obszary, które jak powiedział byłyby dostępne naszym ogrodom. Następnie przedstawił kierunki i możliwości współpracy OZ PZD z Urzędem Marszałkowskim. W toku rzeczowej dyskusji udało się wypracować  wspólne kierunki współpracy, a co najważniejsze okazało się, iż Urząd Marszałkowski w Olsztynie jest otwarty na potrzeby środowisk społecznych i organizacji pozarządowych, a szczególnie na współpracę z tak znaczącym stowarzyszeniem ogrodowym jakim jest PZD i jego działkowcy. Pan Marszałek wskazał też kompetentne osoby w jego urzędzie oraz na terenie województwa, które mogą być pomocne w bliższych kontaktach z OZ i ROD w naszych okręgach. Ponadto jak zaznaczył bieżące informacje na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020 można uzyskać na stronach urzędu http://rpo.warmia.mazury.pl/ oraz na stronie głównej www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Za celowe działania uznano również konieczność dobrego przygotowania OZ i ROD do sprawniejszego aplikowania o środki unijne ze zwróceniem szczególnej uwagi na fundusze, które są łatwiej dostępne w pierwszej kolejności, a mianowicie z budżetu województwa warmińsko - mazurskiego, funduszu ochrony środowiska oraz ze środków rozdzielanych na miasta, gminy województwa. Natomiast w drugiej kolejności dopiero duże projekty ze środków unijnych, które wymagają już ścisłej współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego.

W podsumowaniu dyskusji stwierdzono, iż pierwszym wspólnym działaniem Urzędu Marszałkowskiego i OZ PZD była organizacja  szkolenia dla prezesów ogrodów działkowych z terenu okręgu elbląskiego, którą przeprowadzili 19.11.2015 r. przedstawiciele delegatury elbląskiej, a w najbliższym czasie będą kolejne takie spotkania informacyjne dla  pozostałych struktur OZ.

Zygmunt Wójcik

I Wiceprezes/Dyrektor Biura OZ w Elbląg

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio