Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Narady członków organów ROD w okręgu elbląskim - 01.12.2015

W Okręgu Elbląskim, dobiegły końca narady dla członków Zarządów ROD. Po szkoleniu Prezesów przyszła kolej na księgowe i skarbników ROD a następnie na Instruktorów SSI ogrodów.

Podczas narady dla  księgowych i skarbników ROD w dniu 24.11.br.  realizowano szeroki program  obejmujący zarówno realizację zadań wynikających z programu PZD, wdrażanie Statutu PZD, omówienie  różnic w kontekście wdrażania nowego Regulaminu z 01.10.2015r., wdrażanie nowych uchwał KR PZD oraz cała paleta spraw finansowych związanych z funkcjonowaniem ROD okręgu elbląskiego.

I Wiceprezes OZ PZD w Elbląg p. Zygmunt Wójcik zapoznał zebranych z najnowszymi zmianami  w przepisach dotyczącymi  funkcjonowania ROD oraz zwrócił uwagę na to, że w przypadku problemów  z prowadzeniem spraw finansowych Zarządy ROD, które nadal same to robią a powinny skorzystać z obsługi księgowej Ośrodka Finansowo-Księgowego  przy OZ Elbląg.

Następnie w ramach swojej prezentacji multimedialnej Główna księgowa OZ p. Jolanta Bryl szczegółowo omówiła sprawy finansowe w ROD w tym gospodarowanie funduszami ROD, świadczenia pieniężne i nagrody dla  aktywu, dotacje na rozwój infrastruktury, pożyczki z funduszu samopomocowego PZD, rozrachunki wewnątrzorganizacyjne oraz  zasady rachunkowości i zakładowy plan kont. Na zakończenie przypomniała o obowiązkach  Zarządów ROD na koniec roku budżetowego m.in. dotyczących sporządzenia sprawozdań finansowych  za 2015 rok i preliminarzy finansowych na rok 2016.

Uczestnicy zostali zapoznani również z możliwościami pozyskiwania dla ogrodów środków  z funduszy europejskich i regionalnych programów operacyjnych oraz zasad korzystania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i  budżetu obywatelskiego miast i gmin

Podczas szkolenia uczestnicy zwracali uwagę na to, że w codziennej pracy w zarządów ROD największe problemy sprawia im dokumentacja finansowo-księgowa oraz egzekwowanie należności i bieżące relacje w tym zakresie z działkowcami.

W powyższym szkoleniu udział wzięło ponad 80% z ogólnej liczby księgowych i skarbników.

Zygmunt Wójcik

Dyrektor Biura OZ w Elblągu

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.