Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Narada Prezesów rejonu nyskiego - 01.12.2015

W ramach cyklicznych spotkań z prezesami okręgu opolskiego zawitano do Nysy. W sobotnie południe, 29 listopada 2015 r. odbyła się narada prezesów ROD rejonu nyskiego. 

Narada odbyła się w ogrodzie im. Andrzejewskiego, a gospodarzem był Czesław Mikrut. Przybyli prezes Okręgu Opolskiego Bartłomiej Kozera, przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej Roman Żurkowski, główna księgowa Okręgu Anna Wiśniowska, członek prezydium OZO Jerzy Zakrzewski oraz Tomasz Ośródka – instruktor ds. organizacyjny Biura OZO.

W przyjaznej, ale chodnej – z powodu niedogrzania sali – atmosferze przedstawiono aktualne problemy Związku, wyzwania jakie stoją przed prezesami i ogrodami. Prezes B. Kozera rozwinął szczególnie dwie myśli: ideę otwartych ogrodów. Otwartych na społeczeństwo, więc lepiej będzie rzec otwierających się na problemy otoczenia. Mówił także o pozyskiwaniu funduszy, zarówno tych najtrudniejszych, unijnych, jak i rządowych czy samorządowych. Wskazał, że powiat nyski należy do Euroregionu „Pradziad”, więc to także jest możliwość pozyskania środków.

Przewodniczący R. Żurkowski przedstawił zmiany, jakie w dokumentach prawnych Związku w ostatnim okresie. Skoncentrował się na kwestiach dotyczących prezesów a występujących w Statucie, Regulaminie oraz uchwałach Krajowej Rady. Wystąpienie to spotkało się z żywą reakcją zebranych.

Głowna księgowa Okręgu, Anna Wiśniowska, mówiła o problemach finansowych interesujących prezesów. Ją także zasypano pytaniami.

Na końcu głos zabrał Jerzy Zakrzewski, który powiedział na temat modelowego przebiegu zabrania sprawozdawczego. Koncentrując uwagę na tych kwestiach, które – co wynikało z jego doświadczenia – wypadały najgorzej.

Po wystąpieniach gości prezesi mówili o kwestiach ich dotykających, bowiem warunkiem demokracji jest komunikacja, dialog a nie jednokierunkowy przekaz.

Naradę zakończył pokaz kalendarzy na następny rok, które zresztą znalazły licznych nabywców.

Tomasz Ośródka Instruktor ds. organizacyjnych

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.