Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Szkolenia dla Instruktorów SSI PZD w Okręgu Podkarpackim - 30.11.2015

W Okręgu Podkarpackim PZD w Rzeszowie zakończyło się  dwudniowe szkolenie połączone z naradą, dla wszystkich Instruktorów SSI PZD oraz dla kandydatów na Instruktorów. W sumie w szkoleniu, które odbyło się w dniach 18-19.11.br, wzięło udział 106 instruktorów z całego Podkarpacia.

Uczestników szkolenia przywitała Prezes OP PZD Pani Agnieszka Sycz oraz Wiceprezes OP PZD Pan Jan Lis. Szeroko omówili zmiany w Statucie oraz w Regulaminie PZD, szczególnie dotyczące gospodarowania działki. Omówione zostały również zmiany w ustawie o ochronie przyrody dotyczące wycinki drzew ozdobnych z terenów ogrodów działkowych.

Wykłady o nowych odmianach i podkładkach oraz o uprawie i ochronie roślin sadowniczych prowadzili: Pani Anna Rydzik z Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale oraz Pani Wiesława Kaczorek i Pan Mateusz Surowiec ze Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Sandomierzu.

Eksperci często podkreślali, jak ważny jest trafny dobór podkładki do rodzaju gleby i jak ważną rolę spełniają zapylacze. Szeroko omówili polecane odmiany roślin sadowniczych, w tym wiele nowości. Uczestnicy szkolenia zgłaszali swoje spostrzeżenia dotyczące uprawy różnych roślin i zgodnie stwierdzili, że przy zmieniającym się klimacie, szczególnie przy tak upalnym i suchym lecie, trzeba włożyć o wiele więcej wysiłku aby zebrać plony.

Wykład na temat ekologii na działce przedstawiła instruktor ogrodnictwa z Okręgu Podkarpackiego PZD Jadwiga Brzozowska. Omówione zostały zasady uprawy gleby z zastosowaniem naturalnych nawozów oraz zasady ekologicznej ochrony roślin. Podkreślono, jak ważną rolę spełniają pożyteczne organizmy w ogrodzie i że koniecznie należy stworzyć im jak najlepsze warunki do rozwoju.

Słuchacze zadawali wiele pytań nt hodowli pszczół murarek. Wielu instruktorów zadeklarowało chęć hodowania tych pszczół na swoich działkach. Zainteresowane osoby już tworzą domki dla tych owadów i zbierają trzcinę stanowiącą wypełnienie domków.

Pod koniec narady omówiono plan pracy i plan szkoleń na przyszły rok.

Uczestnicy narady zgodnie stwierdzili, że im częściej instruktorzy będą spotykać się z działkowcami w ogrodach, tym większy wpływ będą mieli na poprawę stanu zagospodarowania i wygląd działek.

 

Pozdrawiam

Jadwiga Brzozowska

instruktor ogrodnictwa

OP PZD Rzeszów

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.