Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

IV posiedzenie Krajowej Rady PZD - 27.11.2015

W Warszawie, w dniu 25 listopada 2015 r. odbyło się czwarte w tej kadencji posiedzenie Krajowej Rady PZD, któremu przewodniczył Prezes Związku Eugeniusz Kondracki. Tematyka posiedzenia była bardzo obszerna i ważna z punktu widzenia ogrodów działkowych i praw działkowców.

Budownictwo ponadnormatywne na działkach i zamieszkiwanie w ogrodach to temat niezwykle trudny, bowiem bez wsparcia instytucji państwowych i samorządów nie jest możliwe zwalczanie tych marginalnych, ale widocznych zjawisk na terenach ROD. Przeprowadzone badanie przez okręgi wykazało, że ilość ponadnormatywnych altan zdecydowanie spadła, a nowych samowoli powstaje niewiele. Trudno jednak wyegzekwować przywrócenie stanu zgodnego z prawem, bowiem procedury i postępowania administracyjne i sądowe trwają latami. Jeśli chodzi o zamieszkiwanie to sprzymierzeńcem powinny być dla Związku samorządy, ale w niektórych miastach jest akurat odwrotnie. Krajowa Rada przyjęła uchwałę określającą politykę Związku w sprawie budownictwa ponadnormatywnego i zamieszkiwania na działkach i zobowiązała Prezydium KR PZD do wydania przepisów wykonawczych określających postępowanie organów PZD.

Krajowa Rada, wypełniając obowiązki wynikające z programu działania na kadencję uchwalonego przez XII Krajowy Zjazd Delegatów PZD, przyjęła kryteria oceny okręgów, które będą służyły do przeprowadzenia analizy funkcjonalności jednostek terenowych pod kątem wypełniania obowiązków statutowych wobec działkowców i ogrodów.

Zgodnie ze statutowymi uprawnieniami Krajowa Rada, po przeprowadzeniu analizy kosztów funkcjonowania jednostek ponad ogrodowych, postanowiła pozostawić w dotychczasowej wysokości stawkę rozliczeń wewnątrzorganizacyjnych z tytułu zarzadzania. Także wysokość składki członkowskiej w PZD w 2016 r. nie uległa zmianie w stosunku do 2015 r. i tak jak dzisiaj pozostanie w całości do dyspozycji ogrodów.

XII Zjazd Delegatów PZD określił w programie na kadencję, w jakim kierunku powinien następować rozwój ogrodów działkowych i jakie funkcje dla działkowców i społeczności lokalnych winny wypełniać. Aby te funkcje mogły być wypełniane konieczne jest unowocześnienie infrastruktury ogrodowej, dlatego Krajowa Rada dokonała weryfikacji własnej uchwały z 2012 r. wprowadzającej program „Unowocześnianie infrastruktury Rodzinnych Ogrodów Działkowych – ROD XXI wieku”.

Dla działkowców i ogrodów podstawą jest stabilizacja prawna, dlatego tak dużą wagę przywiązuje cały Związek do realizacji zapisów ustawy o ROD dotyczących uregulowania stanu prawnego gruntów ROD. Krajowa Rada przyjęła uchwałę w sprawie zintensyfikowania działań związanych z regulacją stanu prawnego gruntów ROD na podstawie art.76 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, zobowiązując w niej okręgi do złożenia w terminie przewidzianym ustawą wniosków w stosunku do wszystkich gruntów tego wymagających.

W dyskusji członkowie Krajowej Rady odnosili się do wszystkich tematów posiedzenia, w szczególności do problemów związanych ze zwalczaniem budownictwa ponadnormatywnego i zamieszkiwania na działkach oraz na temat rozwoju ogrodów, ich unowocześniania, pozyskiwanie środków na ten cel, rozwijania funkcji społecznych i inicjatyw środowiskowych.

Marek Pytka

 

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.