Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Otwarte Ogrody – zarządy kieleckich ROD przecierają szlaki - 27.11.2015

Od dłuższego już czasu można zauważyć wyraźny wzrost zainteresowania rodzinnymi ogrodami działkowymi. Przejawia się ono nie tylko w chęci posiadania działki – otóż coraz częściej możliwością wejścia na teren ogrodu i skorzystania z jego uroków zainteresowane są też osoby spoza grona działkowców. Tę tendencję dostrzegają zarządy ROD, które starają się wymyślić sposoby na bezpieczne otwarcie ogrodów na społeczność lokalną i mieszkańców. Jest to sporym wyzwaniem z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przed kradzieżami, które niestety w dalszym ciągu są plagą na niektórych z ogrodów.

W tym celu część zarządów ROD z terenu Kielc rozpoczęło rozmowy z przedstawicielami Urzędu Miasta, dotyczące przede wszystkim praktycznych możliwości rozwiązywania problemów, jakie mogą wiązać się z otwarciem ogrodów i form współpracy Miasta z działkowcami w tym zakresie.

Propozycji jest kilka, zaś za priorytetowe w celu zapewnienia na terenie ROD bezpieczeństwa uznano zainstalowanie na terenach wspólnych monitoringu. Według zarządów ROD byłby to najskuteczniejszy sposób na odstraszenie ewentualnych wandali i zabezpieczenie tym samym przed zniszczeniem infrastruktury ROD. Rozmowy z przedstawicielami Urzędu Miasta dotyczyły także możliwości wysyłania z regularną częstotliwością patroli Straży Miejskiej. Padł również pomysł, aby na terenach otwartych ROD wypróbować przenośny system monitoringu, używany przez miejskich strażników.

Pomysł otwarcia rodzinnych ogrodów działkowych w szerokiej skali jest koncepcją stosunkowo nową, kieleckie ogrody czekają aż pierwszy z nich przetrze przysłowiowy szlak. Obecnie rozmowy z Miastem skupiają się głównie na wypracowaniu podstaw do tego, by mogły stać się one ogólnie dostępnymi terenami zieleni miejskiej. Już teraz bardzo cieszy jednak fakt, że środowisko działkowców, pomimo wielu problemów, jakie mogą się z tym wiązać – chce pokazać piękno ogrodów na zewnątrz i popularyzować ideę ogrodnictwa działkowego.

 

Anna Ślusarczyk

Inspektor ds. terenowo – prawnych

OZ Świętokrzyski

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio