Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Zimowe działania profilaktyczne w ogrodach w okręgu koszalińskim - 26.11.2015

Okres jesienno-zimowy jest okresem szczególnym w funkcjonowaniu ogrodu. Po zakończeniu prac przygotowujących działkę do zimy zamiera aktywność działkowców.

Ogród pozornie wchodzi w stan uśpienia, jest cicho i sielsko. Jest to złudne wrażenie. Ogrody w tym czasie staja się obiektem zainteresowania osób bezdomnych, „złomiarzy” i wielu innych niekoniecznie darzących ogrody sympatią. Dlatego też istotnym problemem jest współpraca zarządów ogrodów z instytucjami i organami odpowiedzialnymi za porządek i wsparcie społeczne.

W dniach 23 i 24 listopada br. w ramach działań profilaktycznych na terenie ROD „Kwitnących Jabłoni” i ROD „Emilii Gierczak” w Koszalinie, przedstawiciele zarządów ogrodów wraz z funkcjonariuszami policji dokonali sprawdzenia ogrodów pod względem przebywania w nich osób bezdomnych lub osób działających na szkodę działkowców. Funkcjonariusze policji dotarli do najdalszych zakątków ogrodu, sprawdzone zostały wszystkie działki, altany i inne budowle, w których mogliby przebywać ludzie. Spotkane podczas kontroli osoby, których pobyt w ogrodzie budził wątpliwości zostały wylegitymowane, sprawdzono ich prawo do działki. W przypadku uzasadnionego przypuszczenia, że jest to osoba bezdomna wskazywano schronisko do którego powinna się udać. Osoby, które w żaden sposób nie były w stanie wyjaśnić celu swojego pobytu w ogrodzie były z ogrodu wyprowadzane. Przypadków takich na szczęście było bardzo niewiele.

Nie była to akcja jednorazowa, poprzednio podobna kontrola była prowadzona pod koniec października i takie lustracje ogrodów będą prowadzone również w przyszłości.

Na podstawie informacji zarządów ROD.

Ryszard Nowak

Dyrektor Biura OZ PZD

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio