Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Ruszyła III edycja budżetu obywatelskiego w dzielnicy Ochota w Warszawie – zarządy ROD mogą zgłaszać swoje projekty - 25.11.2015

W ratuszu dzielnicy Ochota w Warszawie uruchomiono właśnie III edycję budżetu obywatelskiego. Do połowy stycznia 2016 roku każdy może zgłosić dzielnicowym urzędnikom swoje propozycje zmian w najbliższej okolicy. To także okazja dla zarządów ROD funkcjonujących w dzielnicy Ochota, aby poprzez dobry projekt uzyskać środki na poprawę stanu infrastruktury w ogrodzie.

„Projekty mogą dotyczyć wielu sfer: zdrowia,  sportu, rekreacji, edukacji, kultury, komunikacji, ochrony środowiska, pomocy społecznej, przestrzeni publicznej, zielem miejskiej itd. Mogą być to zarówno projekty o charakterze inwestycyjnym, czyli np. budowa ścieżki rowerowej, placu zabaw, postawienie latami, jak i o charakterze pozainwestycyjnym, czyli np. zajęcia pozalekcyjne, święto ulicy itd.” – informuje Ratusz. We wszystkich tych sferach aktywności społecznej ogrody działkowe mają z pewnością wiele do zaoferowania, dlatego warto opracować dobry projekt, aby przy pomocy środków z budżetu partycypacyjnego uczynić swój ogród działkowy bardziej atrakcyjnym.

Każdy projekt musi być  opisany z uzasadnieniem jego celowości i załączoną wyceną. Trzeba także znaleźć 30 osób, które poprą projekt poprzez złożenie podpisów na formularzu. Realizowany może być w wydzielonych obszarach Ochoty lub należy wskazać pomysł ogólnodzielnicowy.

Rozdział środków z budżetu Ochoty przedstawia się następująco:

Obszar 1: Stara Ochota – 600 000 zł

Obszar 2: Rakowiec – 600 000 zł

Obszar 3: Szczęśliwice – 800 000 zł

Projekty ogólnodzielnicowe – 505 000 zł

Łącznie:  2 505 000 zł

Koszt jednego projektu lokalnego nie może przekroczyć: dla obszarów Stara Ochota i Rakowiec 420 000 zł, dla obszaru Szczęśliwice 560 000 zł, a jednego projektu ogólnodzielnicowego: 355 000 zł.

Więcej informacji oraz wskazówki w sprawie zgłaszania propozycji  projektów można znaleźć na stronie internetowej www.twojbudzet.um.warszawa.pl, a także w ochockim ratuszu przy ul. Grójeckiej 17A w Warszawie.

 

Maciej Aleksandrowicz

instr. ds. ogrodniczych OZM PZD

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio