Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Zmiana stawek za wywóz odpadów komunalnych z terenów ROD w Bydgoszczy - 24.11.2015

Rok 2016 niesie wiele podwyżek dla mieszkańców Bydgoszczy, a dla użytkowników działek w Rodzinnych Ogrodach Działkowych położonych na terenie miasta , mogą one być dotkliwe. Te szczególnie niepokojące to ceny za wywóz odpadów komunalnych z ROD.

Miasto wzorem wielu innych miast, które przeszły na zryczałtowane opłaty roczne planuje na  nadchodzącym  posiedzeniu Rady Miasta  w dniu 25.11.2015 roku uchwalić na poziomie 53 zł rocznie od działki za odpady segregowanie i 159 zł za niesegregowane.

Po doniesieniach medialnych z konferencji prasowej Prezydenta Miasta w okręgu bydgoskim Polskiego Związku Działkowców  zdecydowano o zwołaniu na dzień 20 listopada 2015 r. narady prezesów z 62 Rodzinnych Ogrodów Działkowych położonych na terenie miasta.

Wystosowano pismo do Prezydenta Bydgoszczy oraz do Rady Miasta zapraszając do udziału w spotkaniu uznając za niezbędne prowadzenie konsultacji i zmiany podejścia do problemu śmieci w ogrodach.

Przed spotkaniem przeprowadzono analizę kosztów ponoszonych w 2015 roku przez wszystkie bydgoskie ogrody. Z analizy wynika, że dla większości ogrodów to podwyżka z rzędu 200-300 %.

Na naradę przyszli wszyscy Prezesi ROD. Miasto reprezentował Dyrektor Biura Zarządzenia Gospodarką Odpadami Komunalnymi Adam Musiała i Inspektor Krzysztof Zająkała, natomiast Radę Miasta reprezentowali dwaj Wiceprzewodniczący Rady Miasta Jan Szopiński i Kazimierz Drozd.

   

Po przedstawieniu koncepcji odbierania odpadów  z ogrodów i kalkulacji kosztów rozgorzała burzliwa dyskusja. Argumenty prezesów poparli obaj Wiceprzewodniczący Rady Miasta- stwierdzając, że zabrakło w proponowanych podwyżkach  konsultacji ze środowiskiem działkowców.

Prezes OZ Barbara Kokot zaproponowała , aby wystąpić do Prezydenta Miasta z wnioskiem o wyłączenie z nadchodzącej sesji Rady Miasta podjęcia uchwały co do stawek dla ROD i usiąść do rozmów.

Punktem wyjścia powinno być złożenie, że ogrody wykorzystywane są sezonowo i nie powinno się je obciążać całorocznie, a szczególnego rozwiązania wymaga problem ludzi zamieszkujących w ogrodach.

Opr.   Barbara Kokot - Prezes OZ PZD w Bydgoszczy

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio