Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Narada szkoleniowo - informacyjna dla prezesów ROD Kolegium w Złotowie - 24.11.2015

W dniu 20 listopada br. w sali sesyjnej Starostwa Złotowskiego odbyła się narada szkoleniowo-informacyjna dla prezesów ROD z Powiatu Złotowskiego. Starostwo Złotowskie reprezentował V-ce Starosta p. Daniel Sztych. Wprowadzenia tematycznego z zakresu dotychczasowych poczynań OZ dotyczących pozyskiwania środków unijnych, samorządowych i innych dokonał Marian Praczyk - Prezes OZ PZD.

Następnie szczegółowe szkolenie podobnie jak na wszystkich szkoleniach przeprowadził p. Grzegorz Kamiński. Natomiast V-ce Starosta podkreślił, że jak zawsze Starostwo było otwarte i wspierało działkowców w podejmowanych działaniach o właściwe ustawowe rozwiązania dla Związku a także w miarę posiadanych możliwości w całej sferze działań programowych. Tak też będzie dalej działał i zachęcał do składania dobrze uzasadnionych projektów programowych z zakresów „otwartych ogrodów”, które winny dotyczyć szerszych grup społecznych w tym dzieci i młodzieży, bo wówczas jest większa szansa na ich realizację.

Poinformował także, że na terenie powiatu działa Rejonowy Związek Spółek Wodnych (jeden z najlepszych w kraju) i poprzez tą jednostkę przy pomocy Starostwa można podejmować działania związane z czyszczeniem a także pogłębianiem cieków i zbiorników istniejących na terenie lub w pobliżu ROD. Po zaistnieniu możliwości uregulowania formalno-prawnego wspierania finansowego ROD poprzez samorządy powiatu złotowskiego, na pewno Starostwo będzie intensywnie działać i wspierać w otrzymywaniu pomocy finansowej na projekty programowe i rozwój infrastruktury ogrodowej.

Po zakończeniu szkolenia odbyło się robocze spotkanie z dyrektorem LGD Krajna Złotowska, który mimo zaproszenia nie mógł uczestniczyć, ponieważ w tym samym czasie miał własne zgromadzenie członków. Uzgodniono, że prezesi ROD będą uczestniczyć w negocjacjach lokalnej strategii rozwoju i jest duża szansa na współudział w wielu przedsięwzięciach z tzw. „miękkiej” części programowej nowego rozdania.

W piątek zakończyliśmy narady szkoleniowo-informacyjne we wszystkich Powiatowych Kolegiach Prezesów ROD naszego Okręgu. Podsumujemy je 12 grudnia br. na naradzie z udziałem przedstawicieli samorządów wojewódzkiego, powiatowych i gminnych a także z dyrektorami LGD, Związków Spółek Wodnych i in. oraz przyjmiemy plan działań na najbliższy okres.

Marian Praczyk
OZ PZD w Pile

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio