Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Miasto przyszłości - 23.11.2015

Ponad dwie trzecie ludności Europy mieszka w miastach i w przyszłości trend wzrastający raczej będzie trudny do zatrzymania. Miasta przyczyniają się do powstawania problemów, ale również do ich rozwiązywania, sprzyjają rozwojowi nauki, techniki, kultury a także przeciwdziałają skutkom ubocznym życia dużej populacji na ograniczonym terenie.

W Barcelonie przestrzeń i transport publiczny, to jeden z głównych punktów programu "Barcelona przyszłości". W mieście z powodu dużego zanieczyszczenia spalinami przez pojazdy osobowe ma dojść do zmiany. Najważniejszym uczestnikiem ruchu drogowego ma być pieszy, później rowerzysta a po nim komunikacja zbiorowa i na końcu kierowca samochodu.

Drugim z najważniejszych punktów programu reformy miasta jest samowystarczalność w stolicy Katalonii. Spora część żywności ma pochodzić z miasta i jego okolic. Władze miejskie rozkręcają obecnie program... ogródków działkowych. Chcą zachęcić mieszkańców, którzy są już na emeryturze, żeby uprawiali w nich warzywa i owoce. Ludzie już nie będą musieli szukać terenów zielonych poza miastem mogą uprawiać rośliny w środku miasta. Korzyść jest dla wszystkich, ponieważ oprócz ładnej zieleni i zbiorów, rośliny zasilą miasto w tlen.

Według ONZ do 2030 roku 60 % ludności świata będzie mieszkać w miastach, natomiast 20 lat później odsetek ten ma sięgnąć aż 70 %. Dynamicznie zachodząca urbanizacja pociąga za sobą szereg problemów, dlatego nowoczesne miasto przyszłości, to miejsce przyrodniczej, ekologicznej i środowiskowej odnowy z obowiązkowym miejscem na rodzinne ogrody działkowe – Europa, to już zrozumiała.

Oby u nas nie powrócił trend, który kilka lat temu lansowały elity rządzące, usiłując zmarginalizować znaczenie rodzinnych ogrodów działkowych w miastach.

Trzeba mieć nadzieję, że aktualna władza w państwie nie będzie podejmowała prób z przeszłości i udowadniać opinii publicznej, że rodzinne ogrody działkowe funkcjonujące w stowarzyszeniu ogrodowym Polski Związek Działkowców, to relikt przeszłości.

 

Krzysztof Paciepnik

inspektor ds. organizacyjnych

Okręg Sudecki

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio