Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Informacje z OZ

Narada szkoleniowa we Wronkach w sprawie pozyskiwania środków unijnych oraz z samorządów lokalnych - 23.11.2015

Zgodnie z przyjętym przez Prezydium Okręgowego Zarządu PZD w Pile programem narad szkoleniowych w sprawie pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej oraz z budżetów samorządów wszystkich szczebli, w dniu 19 listopada 2015 roku we Wronkach odbyła się kolejna narada dla samorządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych z Wronek.

Na zaproszenie Prezesów ROD m. Wronek w naradzie uczestniczył Burmistrz Wronek Mirosław Wieczór oraz Radny Rady Miejskiej Marcin Wilk, który jest Prezesem ROD w tym mieście. Okręgowy Zarząd PZD reprezentowali Prezes Marian Praczyk, Wiceprezes Maria Fojt oraz Aleksander Manikowski członek Prezydium OZ PZD.

Uczestników narady powitał Marian Praczyk i dokonał wprowadzenia informując, że szkolenie ma na celu szukanie dróg pozyskiwania środków finansowych na inwestycje i remonty oraz na działalność Zarządów ROD w ogrodach na rzecz rodzin działkowych, dzieci i młodzieży oraz społeczności lokalnej.

Szkolenie przeprowadził Pan Grzegorz Kamiński były zastępca Burmistrza Wągrowca, który przedstawił drogę pozyskiwania środków finansowych na budowę i modernizację infrastruktury ogrodów z UE oraz z samorządów wszystkich szczebli.

Przedstawił i omówił katalog potrzeb ogrodów skierowany do Marszałka Województwa Wielkopolskiego przez Okręgowy Zarząd PZD w Pile i otrzymane propozycje w tej sprawie w piśmie od Marszałka. Wskazał również, że ROD mogą zabiegać o środki z Lokalnymi Grupami Działania.
Następnie omówiono drogę pozyskania środków finansowych na podstawie zapisów ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z 13 grudnia 2013 roku, które pozwalają na pozyskiwanie środków finansowych od samorządów. Aby uruchomić możliwość występowania ogrodów o środki finansowe z Gmin niezbędna jest uchwała Rady Gminy.
Po omówieniu założeń do uchwały Rady Gminy zajął głos Burmistrz Wronek Mirosław Wieczór, który poinformował, że po rozmowach z Prezesami ogrodów Gmina pracuje już nad taką uchwałą. Jest w naszej Gminie wola pomocy ogrodom działkowym. Dodał, że uczestnicząc w wielu zebraniach i imprezach organizowanych w ogrodach zaraził się ideą ogrodnictwa działkowego. Polski Związek Działkowców zawsze był przychylny potrzebom Gminy. Mnie nikt nie musi przekonywać do pomocy ogrodom. Nad tym pracujemy i chcemy pomagać.

Prezes Marian Praczyk w imieniu Prezesów ROD miasta Wronek zaprosił Burmistrza na naradę w Pile w dniu 12 grudnia 2015 roku z Prezesami ROD, członkami Okręgowego Zarządu i Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD z udziałem Marszałka Województwa Wielkopolskiego i władzami samorządowymi, na której dokonamy podsumowania działań OZ PZD oraz Prezesów ROD w pozyskiwaniu środków finansowych z Unii Europejskiej, Samorządów Gmin, Powiatów i Urzędu Marszałkowskiego.


Maria Fojt
OZ PZD w Pile

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio